В този раздел бихме искали да ви информираме за наредбата за батериите и правилното изхвърляне на батерии и акумулаторни батерии.

Някои от стоките, които продаваме (електрически и козметични уреди), съдържат батерии. Тези батерии съдържат токсични тежки метали. Поради това изхвърлянето в битови отпадъци е строго забранено.

Във връзка с продажбата на батерии и акумулаторни батерии или с доставката на уреди, съдържащи батерии и акумулаторни батерии, ние сме длъжни като търговец съгласно Наредбата за батериите да ви информираме като потребител за следното:

Изхвърлянето на акумулаторни батерии и акумулатори в битовите отпадъци е забранено! Съгласно Наредбата за батериите, вие като краен потребител сте длъжни да върнете използваните батерии и акумулатори на дистрибутора или в пунктовете за събиране, създадени за тази цел от публичните органи за изхвърляне на отпадъци.

Батериите, които съдържат вредни вещества, са обозначени със символа на зачеркната кофа за боклук, подобен на символа от илюстрацията по-долу. Под символа на кофата за боклук е посочено химическото наименование на замърсителя - "Cd" за кадмий, "Pb" за олово, "Hg" за живак.

Тези символи означават, че батериите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Моля, изхвърляйте използваните батерии съгласно изискванията на закона в общински пункт за събиране на отпадъци или ги върнете безплатно на местния търговец на дребно. Получените от нас батерии също могат да ни бъдат върнати след употреба:

https://prpmed.de/bg/Kurstraße

763667 Нида

Допълнителна информация за Наредбата за батериите може да бъде намерена във Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност или чрез следния линк Наредба за батериите

Product added to wishlist
Product added to compare.