In dit hoofdstuk willen we u informeren over de batterijverordening en de correcte verwijdering van batterijen of oplaadbare batterijen.

Sommige goederen die we verkopen (elektrische, cosmetische apparaten) bevatten batterijen. Deze batterijen of accu's bevatten giftige zware metalen. Het weggooien bij het huisvuil is daarom ten strengste verboden.

In verband met de verkoop van batterijen en oplaadbare batterijen of met de levering van apparaten die batterijen en oplaadbare batterijen bevatten, zijn wij als dealer op grond van de Batterijverordening verplicht u als consument te informeren over het volgende:

Het is verboden oplaadbare batterijen en batterijen bij het huisvuil weg te gooien! Volgens de Batterijverordening bent u als eindgebruiker verplicht om gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen in te leveren bij de distributeur of bij de inzamelpunten die zijn ingesteld door de openbare afvalverwerkingsinstanties.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met een symbool van een doorgekruiste vuilnisbak, vergelijkbaar met het symbool in de onderstaande afbeelding. Onder het vuilnisbaksymbool staat de chemische naam van de verontreinigende stof - "Cd" voor cadmium, "Pb" voor lood, "Hg" voor kwik.

Deze symbolen betekenen dat u batterijen niet bij het huisvuil mag doen.

Deponeer de oude batterijen, zoals wettelijk verplicht, bij een gemeentelijk inzamelpunt of lever ze gratis in bij een plaatselijke winkelier. U kunt van ons ontvangen batterijen ook na gebruik terugsturen:

prpmed
Kurstrae 7
63667 Nidda

Meer informatie over de batterijverordening vindt u bij het Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid of via de volgende link: Batterijverordening

Product added to wishlist
Product added to compare.