Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan zal geen gevolgen hebben. Dit geldt alleen voor zover bij de volgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.

"Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken

Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhoster / IT-dienstverlener doorgegeven en in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om de probleemloze werking van onze website te garanderen en om ons aanbod te verbeteren

Neem contact op met

Verantwoordelijk

Neem desgewenst contact met ons op. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking isprpmed.de Ingo Funkner,Kurstraße 7,63667NiddaDuitsland, +49 6043 9862 817,contact@prpmed.de

Contact opnemen met de klant via e-mail

Als u per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht) alleen in de mate waarin u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het verwerken en beantwoorden van uw contactverzoek.

Als het contact met ons dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. overleg bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. In dit geval hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht) alleen in de mate waarin u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact met u op te nemen.

Als het contact met ons dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. overleg bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om uw aanvraag te verwerken en te beantwoordenIn dit geval hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Opdrachten voor klantenrekeningen

Klantenrekening

Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven mate. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.

Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens voor bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Bij gebreke daarvan wordt geen contract gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u

Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor de verwerking van bestellingen en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.

Reclame

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de afhandeling van de overeenkomst, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het versturen van nieuwsbrieven, mits u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Hiertoe kunt u zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de distributielijst verwijderd

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de afhandeling van bestellingen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Beheer van goederen

Gebruik van een extern systeem voor goederenbeheer

Wij gebruiken een enterprise resource planning systeem voor contractverwerking in het kader van de orderverwerking. Voor dit doel worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan

xentral ERP Software GmbH

Verzonden.

Aanbieder van betalingsdiensten

Gebruik van PayPal

Wij maken op onze website gebruik van de PayPal-betaalservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De gegevensverwerking dient om u betaling via de betalingsdienst te kunnen aanbieden. Bij de keuze en het gebruik van betaling via PayPal worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens aan PayPal doorgegeven om de overeenkomst met u met de gekozen betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. U kunt dit vinden onderhttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

PayPal Express gebruiken

Wij gebruiken op onze website de betalingsservice PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De gegevensverwerking dient om u betaling via de betalingsdienst PayPal Express te kunnen aanbieden. Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer u de website oproept. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van uw browser mogelijk.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij het aanbieden van een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethodenU hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

Bij de keuze en het gebruik van PayPal Express worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens aan PayPal doorgegeven om de overeenkomst met u met de gekozen betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de PayPal Express-betaalservice vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring opwww.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.

PayPal Check-Out gebruiken

Wij gebruiken de PayPal Check-Out betalingsservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal") op onze website. De gegevensverwerking dient om u betaling via de betalingsdienst te kunnen aanbieden. Bij de keuze en het gebruik van betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of "Pay Later" via PayPal worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens aan PayPal doorgegeven om de overeenkomst met u met de gekozen betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

Kredietkaart via PayPal, Automatische incasso via PayPal & "Betaal later" via PayPal

Voor individuele betalingsmethoden zoals creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of "Later betalen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren op basis van wiskundig-statistische methoden met behulp van kredietbureaus. Daartoe geeft PayPal de voor een kredietcontrole vereiste persoonsgegevens door aan een kredietbureau en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) omvatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures en bij de berekening waarvan onder meer adresgegevens worden betrokken. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt rekening gehouden met uw beschermenswaardige belangen. De gegevensverwerking dient voor de kredietbeoordeling voor het aangaan van een contract. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij bescherming tegen wanbetaling bij vooruitbetalingen door PayPal

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie door PayPal hiervan in kennis te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst met de door u gevraagde betaalmethode. Het niet verstrekken van de gegevens heeft tot gevolg dat het contract met de door u gekozen betalingswijze niet wordt gesloten.

Derde partij

Bij betaling via de betalingsmethode van een derde aanbieder worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens doorgegeven aan PayPal. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Om deze betalingsmethode uit te voeren, kunnen de gegevens vervolgens door PayPal aan de respectieve aanbieder worden doorgegeven. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Lokale derde partijen kunnen bijvoorbeeld zijn

- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland)

- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland)

Kopen op rekening via PayPal

Bij betaling via de betaalmethode kopen op rekening worden de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken eerst aan PayPal doorgegeven. Voor de uitvoering van deze betaalmethode worden de gegevens vervolgens door PayPal doorgegeven aan Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn; "Ratepay") om de overeenkomst met u met de gekozen betaalmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Indien nodig voert Ratepay een kredietcontrole uit op basis van wiskundig-statistische procedures (waarschijnlijkheid of scorewaarden) en de kredietwaardigheid van de klantnter gebruik van kredietbureaus via het hierboven beschreven proces. De gegevensverwerking dient voor de kredietbeoordeling voor het aangaan van een contract. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij bescherming tegen wanbetaling wanneer Ratepay voorschotten uitvoert. Meer informatie over gegevensbescherming en welke kredietbureaus Ratpay gebruikt, vindt u op https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/ en https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/.

Meer gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van PayPal vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Gebruik van de betalingsdienstaanbieder Mollie

Wij maken gebruik van de betaaldienstverlener Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland; "Mollie") om betalingen op onze website te verwerken. Het doel van de gegevensverwerking is om u verschillende betaalmethoden te kunnen aanbieden door betalingen te verwerken via de betalingsdienstaanbieder Mollie. Als u een van de betalingsmogelijkheden van de betalingsdienstaanbieder Mollie hebt gekozen, worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens aan Mollie doorgegeven. Dit omvat uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer), uw IP-adres, uw internetbrowser en apparaattype, en in sommige gevallen uw voor- en achternaam, adresgegevens en informatie over het product of de dienst die u bij ons hebt gekocht. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienstaanbieder Mollie vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring https://www.mollie.com/de/privacy

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u gewaarschuwd worden voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen over de aanvaarding ervan, alsmede de opslag van cookies en de overdracht van de daarin opgenomen gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Hoe u cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen) in de belangrijkste browsers, vindt u via onderstaande links:

Chroom https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij anders vermeld in de onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Daarvoor is het nodig dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats op basis van § 25 lid 2 TTDSG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te waarborgen.

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

Reclame tracking analyse

Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").

De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. Daartoe zal Google in opdracht van de beheerder van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics gebruikt technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en tracking pixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.

Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij een vraaggerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

U kunt het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich op alle gebruikte systemen en apparaten afmelden om dit volledig effectief te laten zijn. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden opnieuw verzoeken naar Google gestuurd. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld Deactiveer Google Analytics.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ en onder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Gebruik van Google Ads Conversion Tracking

Wij gebruiken op onze website het online-advertentieprogramma "Google Ads" en in dit kader conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier over de websites van Ads-klanten worden getraceerd.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een conversietag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Uw gegevens kunnen worden overgebracht naar de servers van Google LLCovergebracht naar de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij het richten van websitebezoekers met op interesse gebaseerde reclameU hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

U kunt gepersonaliseerde reclame voor u uitschakelen in de advertentie-instellingen van Google. Instructies hiervoor vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

U kunt het gebruik van cookies door derden ook voorkomen door de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde verdere informatie over opt-out toepassen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google Inc.

Wij gebruiken de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website.

De toepassing dient om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Voor de VS is er geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij het richten van websitebezoekers met op interesse gebaseerde reclameU hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

U kunt het gebruik van cookies door derden ook voorkomen door de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde verdere informatie over opt-out toepassen.

Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op https://www.google.com/privacy/ads/

Plug-ins en diversen

Gebruik van de Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website

Deze toepassing beheert JavaScript-tags en HTML-tags die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient de vraaggerichte vormgeving en optimalisering van onze website.

De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Het maakt echter de activering mogelijk van andere tags die persoonsgegevens kunnen verzamelen en verwerken.

U vindt meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming hier.

Gebruik van YouTube

Wij gebruiken de YouTube-video-inbeddingsfunctie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website.YouTube is een bedrijf dat gelieerd is aan Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").

De functie toont op YouTube opgeslagen video's in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt er informatie over doorgestuurd naar YouTube en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij een vraaggerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen, zie de informatie over gegevensbescherming van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy.

Rechten van de betrokkene en bewaartermijn

Duur van de opslag

Nadat de overeenkomst volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van de wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 DSGVO: het recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 (1) f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing overeenkomstig art. 21 (1) DSGVO.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

U kunt een klacht indienen bij onder meer de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:

Hessische commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie

Postbus 3163

65021 Wiesbaden

Tel.: +49 611 14080

Fax: +49 611 1408900 of +49 611 1408901

E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Recht van bezwaar

Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

laatste update: 29.11.2022

Product added to wishlist
Product added to compare.
group_work Cookie toestemming