Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Als u deze niet verstrekt, heeft dit geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing voor zover er geen andere informatie wordt verstrekt bij de volgende verwerkingen.
"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Server logbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhoster / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider.
De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om de probleemloze werking van onze website te garanderen en om ons aanbod te verbeteren.

Neem contact op met

Verantwoordelijk
Neem desgewenst contact met ons op. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:prpmed.de Ingo Funkner,Kurstraße 7,63667NiddaDuitsland,+49 6043 9862 817,contact@prpmed.de

Initiatief contact van de klant via e-mail
Als u zakelijk contact met ons opneemt via e-mail, verzamelen we uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het verwerken en beantwoorden van uw contactverzoek.
Als het contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. advies bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw vraag.In dit geval hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van art. 6(1)(f) DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden daarna verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Als u het contactformulier gebruikt, verzamelen we uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u die zelf hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact met u op te kunnen nemen.

Als het contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. advies bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw vraag.In dit geval hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van art. 6(1)(f) DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden daarna verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Orders voor klantaccounts

Klant account
Bij het openen van een klantenaccount verzamelen we je persoonlijke gegevens in de daar aangegeven mate. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.


Verzamelen, verwerken en doorsturen van persoonlijke gegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren en verwerken van uw bestelling en voor het afhandelen van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze gegevens niet verstrekt, wordt er geen overeenkomst gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor het verwerken van bestellingen en IT-dienstaanbieders. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.


Reclame

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de verwerking van het contract, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Hiertoe kunt u zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de distributielijst.


Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de afhandeling van bestellingen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.


Beheer van koopwaar

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
We gebruiken een enterprise resource planning-systeem voor contractverwerking in het kader van de orderverwerking. Hiervoor worden uw persoonlijke gegevens die in het kader van de bestelling zijn verzameld, doorgegeven aan

xentral ERP Software GmbH
Overgebracht.


Aanbieder van betalingsdiensten

Gebruik van PayPal
Wij gebruiken de PayPal-betaalservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal") op onze website. De gegevensverwerking dient om u betaling via de betaalservice te kunnen aanbieden. Bij de keuze en het gebruik van betaling via PayPal worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens aan PayPal doorgegeven om de overeenkomst met u met de gekozen betalingsmethode te kunnen nakomen. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter b DSGVO.

Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. U kunt dit vinden onderhttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


PayPal Express gebruiken
We gebruiken de PayPal Express-betaalservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal") op onze website. De gegevensverwerking dient om u een betaling te kunnen aanbieden via de betaalservice PayPal Express. Om deze betaalservice te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer u de website oproept. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van uw browser mogelijk.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het aanbieden van een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden.U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
Met de keuze en het gebruik van PayPal Express worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens aan PayPal doorgegeven om de overeenkomst met u met de gekozen betalingsmethode te kunnen nakomen. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de PayPal Express-betaalservice vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring opwww.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.


Gebruik van de betalingsdienstaanbieder Mollie
Wij maken gebruik van de betaaldienstverlener Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland; "Mollie") om betalingen op onze website te verwerken. Het doel van de gegevensverwerking is om u verschillende betaalmethoden te kunnen aanbieden door betalingen via de betaaldienstverlener Mollie te verwerken. Als u hebt gekozen voor een van de betalingsopties van de betalingsserviceprovider Mollie, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking doorgegeven aan Mollie. Hieronder vallen uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer), uw IP-adres, uw internetbrowser en apparaattype, en in sommige gevallen uw voor- en achternaam, adresgegevens en informatie over het product of de dienst die u bij ons hebt gekocht. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienstaanbieder Mollie vindt u in de bijbehorende verklaring over gegevensbescherminghttps://www.mollie.com/de/privacy

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heb je volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gebracht voordat cookies worden ingesteld en individueel beslissen over de acceptatie ervan, evenals de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. We willen u er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Via de onderstaande links kunt u te weten komen hoe u cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen) in de belangrijkste browsers:
Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de onderstaande verklaring over gegevensbescherming, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser ook na een paginawissel te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats op basis van § 25 lid 2 TTDSG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te waarborgen.
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.


Advertentie tracking analyse

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Hiertoe zal Google in opdracht van de beheerder van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Daarbij kan onder andere de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google is niet gecertificeerd volgens het TADPF. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, te bekijken op:https://policies.google.com/privacy/frameworksEnhttps://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO van ons doorslaggevende legitieme belang in het vraaggerichte en doelgerichte ontwerp van de website.U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
U kunt het verzamelen van gegevens gegenereerd door Google Analytics en gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in beschikbaar onder de volgende link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om te voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt en opslaat op verschillende apparaten, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden op alle systemen en apparaten die u gebruikt om dit volledig effectief te laten zijn. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld:Google Analytics uitschakelen.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u ophttps://www.google.com/analytics/terms/de.htmlOf onderhttps://www.google.de/intl/de/policies/En onderhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Gebruik van conversietracering via Google Ads
Wij gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en in deze context conversietracking (bezoekactie-evaluatie). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier worden getraceerd tussen de websites van Ads-klanten.
De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar servers van Google LLC in de Verenigde Staten. Voor de VS geldt een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google is niet gecertificeerd onder het TADPF. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, te bekijken op:https://policies.google.com/privacy/frameworksEnhttps://business.safety.google/adscontrollerterms/.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het richten van websitebezoekers met op interesses gebaseerde reclame.U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
U kunt gepersonaliseerde advertenties voor u uitschakelen in de advertentie-instellingen van Google. U vindt instructies over hoe u dit kunt doen ophttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
U kunt het gebruik van cookies door derden ook voorkomen door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan ophttps://www.networkadvertising.org/choices/En implementeer de verdere informatie over opt-out die daar wordt vermeld. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op:https://www.google.de/policies/privacy/
Gebruik van de remarketing- of "vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc.
We gebruiken de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website.
De toepassing dient om bezoekersgedrag en interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar servers van Google LLC in de Verenigde Staten. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google is niet gecertificeerd volgens het TADPF. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, te bekijken op:https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het richten van websitebezoekers met op interesses gebaseerde reclame.U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar geleverde plug-in te downloaden en te installeren:https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
U kunt het gebruik van cookies door derden ook voorkomen door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan ophttps://www.networkadvertising.org/choices/En implementeer de verdere informatie over opt-out die daar wordt vermeld.
Meer informatie over Google Remarketing en het bijbehorende privacybeleid vindt u op:https://www.google.com/privacy/ads/


Plug-ins en diversen

Gebruik van de Google Tag Manager
Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
Deze toepassing beheert JavaScript-tags en HTML-tags die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor een vraaggericht ontwerp en optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Het maakt echter wel de activering van andere tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
U kunt meer informatie vinden over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherminghier.

Gebruik van YouTube
We gebruiken de YouTube-video-inbeddingsfunctie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website. YouTube is een bedrijf dat gelieerd is aan Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
De functie geeft video's opgeslagen op YouTube weer in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt er informatie over verzonden naar YouTube en daar opgeslagen. Jouw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de VS. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). YouTube is niet gecertificeerd onder het TADPF. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, te bekijken op:https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO van ons doorslaggevende legitieme belang in het vraaggerichte en doelgerichte ontwerp van de website.U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
Ga voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, jouw rechten in dit verband en manieren om jouw privacy te beschermen naar de informatie over gegevensbescherming van YouTube ophttps://www.youtube.com/t/privacy.Rechten van de betrokkene en bewaartermijn

Duur van opslag
Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna rekening houdend met wettelijke, in het bijzonder fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 DSGVO: het recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van Art. 6 (1) f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing in overeenstemming met Art. 21 (1) DSGVO.


Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met art. 77 DSGVO hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.


U kunt een klacht indienen bij onder andere de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is en die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:

Hessische commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Postbus 3163
65021 Wiesbaden
Tel.: +49 611 14080
Fax: +49 611 1408900 of +49 611 1408901
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de


Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, hebt u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.


laatste update: 13.07.2023

Product added to wishlist
Product added to compare.
group_work Cookie toestemming