Termeni și condiții generale și informații pentru clienți

I. Termeni și condiții generale

§ 1 Dispoziții de bază

(1) Următorii termeni și condiții se aplică contractelor pe care le încheiați cu noi în calitate de furnizor (prpmed Funkner e.K.) prin intermediul site-ului prpmed.de. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, se contestă includerea oricăror termeni și condiții proprii utilizate de dumneavoastră.

(2) Un consumator, în sensul următoarelor dispoziții, este orice persoană fizică care încheie un act juridic în scopuri care nu pot fi atribuite în mod predominant nici activității sale comerciale, nici activității sale profesionale independente. Un întreprinzător este orice persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, atunci când încheie o tranzacție juridică, acționează în exercitarea activității sale profesionale sau comerciale independente.

§ 2 Încheierea contractului

(1) Obiectul contractului este vânzarea de bunuri.

Ofertele noastre de pe internet nu sunt obligatorii și nu reprezintă o ofertă obligatorie de încheiere a unui contract.

(2)Puteți face o ofertă de cumpărare obligatorie (comandă) prin intermediul sistemului de coș de cumpărături online.
Bunurile destinate achiziționării sunt plasate în "coșul de cumpărături". Puteți accesa "coșul de cumpărături" prin intermediul butonului corespunzător din bara de navigare și puteți face modificări în orice moment. După ce faceți clic pe butonul "Checkout" sau "Proceed to order" (sau o denumire similară) și introduceți datele personale, precum și condițiile de plată și de expediere
În cele din urmă, datele comenzii sunt afișate sub forma unei imagini de ansamblu a comenzii

Înainte de trimiterea comenzii, aveți posibilitatea de a verifica din nou detaliile din prezentarea generală a comenzii, de a le modifica (inclusiv prin intermediul funcției "back" a browserului de internet) sau de a anula comanda.
Prin trimiterea comenzii prin intermediul butonului corespunzător ("comandă sub rezerva plății", "cumpără" / "cumpără acum", "comandă cu taxă" sau o denumire similară), ne transmiteți o ofertă obligatorie.

Veți primi mai întâi un e-mail automat privind primirea comenzii dumneavoastră, care nu conduce încă la încheierea contractului.

(3) Acceptarea ofertei (și, prin urmare, încheierea contractului) are loc în termen de 2 zile prin confirmarea în formă de text (de exemplu, e-mail), în care vi se confirmă executarea comenzii sau livrarea bunurilor (confirmarea comenzii).
În cazul în care nu ați primit un mesaj corespunzător, nu mai sunteți legat de comanda dumneavoastră. În acest caz, toate serviciile deja prestate vor fi rambursate imediat.

(4) Solicitările dvs. privind întocmirea unei oferte nu sunt obligatorii pentru dvs. Vă vom prezenta o ofertă angajantă sub formă de text (de exemplu, prin e-mail), pe care o puteți accepta în termen de 5 zile (cu excepția cazului în care în oferta respectivă este prevăzut un termen diferit).

(5) Prelucrarea comenzii și transmiterea tuturor informațiilor necesare în legătură cu încheierea contractului sunt parțial automatizate prin e-mail. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o este corectă, că primirea e-mailurilor este garantată din punct de vedere tehnic și, în special, că nu este împiedicată de filtrele SPAM.

§ 3 Încheierea contractului pentru cursuri

(1) Obiectul contractului este furnizarea de cursuri.

Ofertele noastre de pe internet nu sunt obligatorii și nu reprezintă o ofertă obligatorie de încheiere a unui contract.


(2)Puteți face o ofertă obligatorie (comandă) prin intermediul sistemului de coș de cumpărături online.
Cursurile destinate rezervării sunt stocate în "coșul de cumpărături". Puteți accesa "coșul de cumpărături" prin intermediul butonului corespunzător din bara de navigare și puteți face modificări în orice moment. După ce faceți clic pe butonul "Checkout" sau "Proceed to order" (sau o denumire similară) și introduceți datele personale și condițiile de plată, vor fi afișate următoarele informații
În cele din urmă, datele comenzii sunt afișate sub forma unei imagini de ansamblu a comenzii.
Înainte de trimiterea comenzii, aveți posibilitatea de a verifica din nou toate detaliile, de a le modifica (inclusiv prin intermediul funcției "back" a browserului de internet) sau de a anula comanda
Prin trimiterea comenzii prin intermediul butonului corespunzător, ne transmiteți o ofertă obligatorie

Veți primi mai întâi un e-mail automat privind primirea comenzii dumneavoastră, care nu conduce încă la încheierea contractului.

(3) Acceptarea ofertei (și, prin urmare, încheierea contractului) are loc în termen de 2 zile prin intermediul unei confirmări în formă de text (de exemplu, prin e-mail), prin care vi se confirmă rezervarea (confirmarea rezervării)În cazul în care nu ați primit un mesaj corespunzător, nu mai sunteți legat de rezervare. În acest caz, toate serviciile deja furnizate vor fi rambursate imediat

(4) Prelucrarea comenzii și transmiterea tuturor informațiilor necesare în legătură cu încheierea contractului sunt parțial automatizate prin e-mail. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o este corectă, că primirea e-mailurilor este garantată din punct de vedere tehnic și, în special, că nu este împiedicată de filtrele SPAM.

§ 4 Furnizarea de servicii pentru cursuri

(1) Desfășurarea cursurilor în forma descrisă în ofertele respective are loc la datele convenite.

(2) În măsura în care desfășurarea cursurilor depinde de numărul de participanți, numărul minim de participanți rezultă din oferta respectivă.
În cazul în care nu se atinge numărul minim de participanți, vă vom informa în scris (de exemplu, prin e-mail), cu cel puțin 7 zile înainte de începerea cursului, că cursul rezervat nu va avea loc. În acest caz, toate serviciile deja prestate vor fi rambursate imediat.

(3) În cazul anulării unui eveniment individual din cauza absenței pe termen scurt a instructorului de curs din cauza unei boli sau din orice alt motiv important, serviciile deja prestate vor fi rambursate imediat.
În cazul evenimentelor care constau în mai multe date, dacă o dată este anulată din cauza absenței pe termen scurt a instructorului de curs din cauza unei boli sau a unui alt motiv important, data anulată va fi recuperată la o dată alternativă.

(4) În ceea ce privește utilizarea camerelor și a obiectelor de curs, trebuie să respectați regulamentul intern afișat la fața locului. Trebuie să respectați instrucțiunile noastre sau ale instructorului de curs.


§ 5 Participant supleant

Puteți numi un participant înlocuitor în orice moment înainte de începerea cursului. Nu veți suporta niciun cost pentru această reprogramare.

§ 6 Acorduri speciale privind metodele de plată oferite

(1)Plata prin "PayPal" / "PayPal Checkout
Dacă selectați o metodă de plată oferită prin "PayPal" / "PayPal Checkout", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Metodele individuale de plată prin intermediul "PayPal" vă sunt afișate pe site-ul nostru web, precum și în procesul de comandă online, sub un buton desemnat corespunzător. PayPal" poate utiliza alte servicii de plată pentru procesarea plăților; dacă se aplică condiții speciale de plată, veți fi informat separat despre acestea. Puteți găsi mai multe informații despre "PayPal" la adresahttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.


(2) Plata prin "Mollie

În cazul în care selectați o metodă de plată oferită prin intermediul "Mollie", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Olanda; "Mollie").
Metodele individuale de plată prin intermediul "Mollie" vă vor fi afișate sub un buton desemnat în mod corespunzător pe site-ul nostru, precum și în procesul de comandă online. Mollie" poate utiliza alte servicii de plată pentru procesarea plăților; dacă se aplică condiții speciale de plată, veți fi informat separat cu privire la acestea. Puteți găsi mai multe informații despre "Mollie" la adresahttps://www.mollie.com/de.

§ 7 Dreptul de retenție, Păstrarea titlului

(1) Puteți exercita un drept de retenție numai în măsura în care acesta se referă la creanțe din aceeași relație contractuală.

(2) Bunurile rămân proprietatea noastră până la plata integrală a prețului de achiziție.

(3)Dacă sunteți antreprenor, se aplică în plus următoarele:

a) Ne păstrăm dreptul de proprietate asupra bunurilor până la achitarea integrală a tuturor creanțelor care decurg din relația comercială curentă. Înainte de transferul de proprietate al bunurilor rezervate, nu este permisă constituirea unui gaj sau transferul de proprietate cu titlu de garanție.

b) Puteți revinde bunurile în cursul normal al activității comerciale. În acest caz, ne cesionați deja toate creanțele în valoare de valoarea facturii care vă revin din revânzare, iar noi acceptăm cesiunea. De asemenea, sunteți autorizat să colectați creanța. Cu toate acestea, în măsura în care nu vă îndepliniți în mod corespunzător obligațiile de plată, ne rezervăm dreptul de a colecta noi înșine creanța.

c) În cazul în care mărfurile rezervate sunt combinate și amestecate, vom dobândi coproprietatea noului articol în raport cu valoarea de facturare a mărfurilor rezervate față de celelalte articole prelucrate în momentul prelucrării.

d) Ne angajăm să eliberăm, la cererea dumneavoastră, garanțiile la care avem dreptul, în măsura în care valoarea realizabilă a garanțiilor noastre depășește cu mai mult de 10% creanța care trebuie garantată. Selectarea valorilor mobiliare care urmează să fie eliberate ne revine nouă.


§ 8 Garanția

(1) Se aplică drepturile legale de răspundere pentru defecte.

(2)În calitate de consumator, sunteți rugat să verificați imediat după livrare dacă bunurile sunt complete, dacă prezintă defecte evidente și dacă au fost deteriorate în timpul transportului și să ne anunțați pe noi și pe transportator despre orice reclamație cât mai curând posibil. Dacă nu faceți acest lucru, acest lucru nu va avea niciun efect asupra pretențiilor dumneavoastră de garanție legală.

(3)În măsura în care o caracteristică a bunurilor se abate de la cerințele obiective, abaterea este considerată ca fiind acceptată numai dacă ați fost informat de către noi înainte de depunerea declarației contractuale și dacă abaterea a fost convenită în mod expres și separat între părțile contractante.

(4) Dacă sunteți întreprinzător, se aplică următoarele reguli de garanție, cu excepția celor de mai sus:

a)Numai specificațiile noastre și descrierea produsului de către producător sunt considerate ca fiind de acord cu calitatea produselor, dar nu și alte reclame, promoții publice și declarații ale producătorului.

b) În cazul unor defecte, vom oferi garanție, la discreția noastră, prin remedierea defectului sau prin livrarea ulterioară. În cazul în care remedierea defectelor eșuează, puteți, la discreția dumneavoastră, să solicitați o reducere sau să vă retrageți din contract. Se consideră că remedierea defectelor a eșuat după o a doua încercare nereușită, cu excepția cazului în care natura bunurilor sau a defectului sau alte circumstanțe indică altfel. În caz de rectificare, nu suntem obligați să suportăm costurile suplimentare generate de transportul bunurilor către un alt loc decât locul de executare, cu condiția ca transportul să nu corespundă utilizării prevăzute a bunurilor.

c)Perioada de garanție este de un an de la data livrării bunurilor. Reducerea perioadei nu se aplică:


- pentru daunele cauzate cu vinovăție care ne sunt imputabile și care rezultă din vătămarea vieții, a integrității corporale sau a sănătății, precum și pentru alte daune cauzate intenționat sau din neglijență gravă;
- în măsura în care am ascuns în mod fraudulos defectul sau ne-am asumat o garanție pentru calitatea articolului;
- în cazul elementelor care au fost utilizate pentru o clădire în conformitate cu utilizarea lor obișnuită și care au cauzat defectele acesteia;
- în cazul drepturilor legale de recurs pe care le aveți împotriva noastră în legătură cu drepturile care decurg din defecte.

§ 9 Alegerea legii aplicabile, locul de executare, locul de jurisdicție

(1) Se aplică legislația germană. În cazul consumatorilor, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată de dispozițiile imperative ale legii statului de reședință obișnuită a consumatorului nu este retrasă ca urmare a acestei alegeri (principiul favorabilității).

(2) Locul de executare pentru toate serviciile care decurg din relațiile de afaceri existente cu noi, precum și locul de jurisdicție este sediul nostru social, în măsura în care nu sunteți un consumator, ci un comerciant, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public. Același lucru este valabil și în cazul în care nu aveți un sediu general de jurisdicție în Germania sau în UE sau dacă locul dumneavoastră de reședință sau domiciliul obișnuit este necunoscut la momentul introducerii acțiunii. Dreptul de a introduce, de asemenea, o acțiune în fața instanței de la un alt loc de jurisdicție prevăzut de lege nu este afectat de acest lucru.

(3)Dispozițiile Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri nu se aplică în mod expres.

II. informații despre clienți

1. Identitatea vânzătorului

prpmed Funkner e.K.
Kurstraße 7
63667 Nidda
Germania
Telefon: +49 6043 9862 817
E-mail: contact@prpmed.deSoluționarea alternativă a litigiilor:
Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare extrajudiciară online a litigiilor (platforma ODR), care poate fi accesată la adresa https://ec.europa.eu/odr.


2. Informații privind încheierea contractului

Etapele tehnice pentru încheierea contractului, încheierea contractului în sine și posibilitățile de corecție se desfășoară în conformitate cu reglementările "Încheierea contractului" din Termenii și condițiile noastre generale (Partea I).

3. Limbajul contractului, stocarea textului contractului

3.1. limba contractuală este germana.

3.textul complet al contractului nu va fi stocat de către noi. Înainte de a trimite comanda prin intermediul sistemului de coș de cumpărături online Datele contractului pot fi tipărite sau salvate electronic cu ajutorul funcției de imprimare a browserului. După primirea comenzii de către noi, datele comenzii, informațiile necesare din punct de vedere legal pentru contractele la distanță și Termenii și condițiile generale vă vor fi trimise din nou prin e-mail.

3.3. în cazul solicitărilor de ofertă în afara sistemului de coș de cumpărături online, veți primi toate datele contractuale ca parte a unei oferte obligatorii în formă de text, de exemplu, prin e-mail, pe care îl puteți imprima sau salva electronic.

4. Coduri de conduită

4.ne-am supus criteriilor de calitate ale sigiliului de cumpărător al Händlerbund Management AG, care pot fi consultate lahttps://www.haendlerbund.de/ro/downloads/buyer-seal/kaeufersiegel-criterii de certificare.pdf.

5. Caracteristicile esențiale ale bunurilor sau serviciilor

Caracteristicile esențiale ale bunurilor și/sau serviciilor pot fi găsite în oferta respectivă.

6. Prețuri și modalități de plată

6.prețurile menționate în ofertele respective, precum și costurile de transport reprezintă prețurile totale. Acestea includ toate componentele prețului, inclusiv toate taxele aplicabile.

6.costurile de transport nu sunt incluse în prețul de achiziție. Acestea pot fi apelate prin intermediul unui buton corespunzător de pe site-ul nostru web sau în oferta respectivă, sunt prezentate separat în timpul procesului de comandă și sunt suportate suplimentar de dumneavoastră, cu excepția cazului în care a fost promisă livrarea gratuită.

6.în cazul în care livrarea este efectuată în țări din afara Uniunii Europene, pot apărea costuri suplimentare pentru care nu suntem responsabili, cum ar fi taxele vamale, impozitele sau comisioanele de transfer de bani (comisioanele de transfer sau de schimb valutar ale instituțiilor de credit), care vor fi suportate de dumneavoastră

6.4Costurile suportate pentru transferul de fonduri(comisioane de transfer sau de schimb valutar ale instituțiilor de credit)sunt suportate de dvs. în cazul în care livrarea este efectuată într-un stat membru al UE, dar plata a fost inițiată în afara Uniunii Europene.

6.5. metodele de plată disponibile pentru dumneavoastră sunt afișate sub un buton desemnat în mod corespunzător pe site-ul nostru web sau în oferta respectivă.

6.6. dacă nu se prevede altfel în modalitățile de plată individuale, creanțele de plată care decurg din contractul încheiat trebuie plătite imediat.

6.7. dacă nu se convine altfel, plata pentru rezervările la cursuri trebuie să fie efectuată cel târziu la data cursului, la fața locului, înainte de începerea cursului, în caz contrar nu există niciun drept de participare.

7. Condiții de livrare

7.condițiile de livrare, data de livrare și orice restricții de livrare existente pot fi găsite sub un buton desemnat în mod corespunzător pe site-ul nostru web sau în oferta respectivă.

7.în cazul în care sunteți consumator, legea prevede că riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a bunului vândut în timpul transportului vă este transferat numai în momentul în care bunurile sunt predate, indiferent dacă transportul este asigurat sau nu. Acest lucru nu se aplică în cazul în care ați însărcinat în mod independent o firmă de transport care nu a fost desemnată de antreprenor sau o persoană desemnată în alt mod să efectueze transportul.

În cazul în care sunteți întreprinzător, livrarea și expedierea se fac pe riscul dumneavoastră.

8. Răspunderea legală pentru defecte

Răspunderea pentru defecte este reglementată de dispoziția "Garanție" din Termenii și condițiile noastre generale (Partea I).

Acești termeni și condiții și informațiile pentru clienți au fost întocmite de avocații Händlerbund, specializați în dreptul IT și sunt verificate permanent pentru conformitate legală. Händlerbund Management AG garantează securitatea juridică a textelor și răspunde în caz de avertismente. Puteți găsi mai multe informații în acest sens lahttps://www.haendlerbund.de/ro/servicii/securitate juridică/serviciu AGB.

ultima actualizare 29.11.2022

Product added to wishlist
Product added to compare.
group_work Consimțământul cookie