Termeni și condiții generale și informații pentru clienți

I. Termeni și condiții generale

§ 1 Dispoziții de bază

Încheierea contractului

(1 ) Următorii termeni și condiții se aplică contractelor pe care le încheiați cu noi, în calitate de furnizor (prpmed Funkner e.K.), prin intermediul site-ului

Website https://prpmed.de/ro/. Cu excepția cazului în care se convine altfel, includerea oricăror termeni și condiții proprii pe care le puteți utiliza este

termenii și condițiile proprii utilizate de dumneavoastră.

(2 ) Consumator în sensul următoarelor prevederi este orice persoană fizică ce încheie un act juridic în scopuri preponderent

scopuri care nu pot fi atribuite în mod predominant nici activității lor comerciale, nici activității lor profesionale independente. Un antreprenor este orice

o persoană juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în exercitarea atribuțiilor sale

activitatea profesională sau comercială la încheierea unei tranzacții juridice.

§ 2 Încheierea contractului

(1 ) Obiectul contractului este vânzarea de bunuri.

Ofertele noastre de pe internet nu sunt obligatorii și nu reprezintă o ofertă obligatorie de încheiere a unui contract.

(2 ) Puteți trimite o ofertă de cumpărare obligatorie (comandă) prin intermediul sistemului de coș de cumpărături online.

În acest fel, bunurile destinate achiziționării sunt plasate în "coșul de cumpărături". Prin intermediul butonului corespunzător din bara de navigare

puteți apela la "coșul de cumpărături" și puteți face modificări în orice moment. După ce faceți clic pe butonul "Checkout" sau "Proceed to

Comandă" (sau o denumire similară) și introducerea datelor dumneavoastră personale, precum și a condițiilor de plată și de expediere

vi se vor afișa în cele din urmă datele comenzii sub forma unei imagini de ansamblu a comenzii.

Înainte de a trimite comanda, aveți posibilitatea de a verifica din nou detaliile din prezentarea generală a comenzii, de a face modificări (de asemenea

funcția "înapoi" a browserului de internet) sau anulați comanda.

Prin trimiterea comenzii prin intermediul butonului corespunzător ("comandă sub rezerva plății", "cumpăra" / "cumpără" / "cumpără acum",

"comandă cu costuri" sau o denumire similară), ne prezentați o ofertă obligatorie.

Veți primi mai întâi un e-mail automat cu privire la primirea comenzii dumneavoastră, care nu conduce încă la încheierea contractului.

(3 ) Acceptarea ofertei (și, prin urmare, încheierea contractului) are loc în termen de 2 zile prin confirmare în formă de text (de exemplu, e-mail),

în care vi se confirmă executarea comenzii sau livrarea bunurilor (confirmarea comenzii).

În cazul în care nu ați primit un mesaj corespunzător, nu mai sunteți legat de comanda dumneavoastră. Orice servicii deja

deja furnizate vor fi rambursate imediat în acest caz.

(4 ) Prelucrarea comenzii și transmiterea tuturor informațiilor necesare în legătură cu încheierea contractului se realizează prin e-mail, în parte în mod automat

parțial automatizate prin e-mail. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o este corectă,

primirea e-mailurilor este asigurată din punct de vedere tehnic și, în special, nu este împiedicată de filtrele SPAM.

§ 3 Încheierea contractului pentru cursuri

(1 ) Obiectul contractului este furnizarea de cursuri.

Ofertele noastre de pe internet nu sunt obligatorii și nu reprezintă o ofertă obligatorie de încheiere a unui contract.

(2 ) Puteți trimite o ofertă obligatorie (comandă) prin intermediul sistemului de coș de cumpărături online.

În acest fel, cursurile destinate rezervării sunt stocate în "coșul de cumpărături". Prin intermediul butonului corespunzător din fereastra

În orice moment, puteți să accesați "coșul de cumpărături" și să efectuați modificări, făcând clic pe butonul corespunzător din bara de navigare. După ce faceți clic pe butonul

butonul "Checkout" sau "Continue to order" (sau o denumire similară) și introducerea datelor dvs. personale, precum și a codului

Condițiile de plată, datele comenzii vor fi în cele din urmă afișate sub forma unei imagini de ansamblu a comenzii.

Înainte de trimiterea comenzii, aveți posibilitatea de a verifica din nou toate detaliile, de a le modifica (inclusiv prin intermediul funcției "înapoi" a browserului de internet) și de a reveni la formularul de comandă

A browserului de internet) sau să anulați comanda.

Prin trimiterea comenzii prin intermediul butonului corespunzător, ne transmiteți o ofertă obligatorie.

Veți primi mai întâi un e-mail automat privind primirea comenzii dumneavoastră, care nu conduce încă la încheierea contractului.

(3 ) Acceptarea ofertei (și, prin urmare, încheierea contractului) are loc în termen de 2 zile prin confirmare în formă de text (de exemplu, prin e-mail),

în care vi se confirmă rezervarea (confirmarea rezervării). În cazul în care nu ați primit un mesaj corespunzător, sunteți

Nu mai sunteți legat de rezervare. În acest caz, toate serviciile deja prestate vor fi rambursate imediat

rambursate imediat.

(4 ) Prelucrarea comenzii și transmiterea tuturor informațiilor necesare în legătură cu încheierea contractului se realizează prin e-mail, în parte în mod automat

parțial automatizate prin e-mail. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o este corectă,

primirea e-mailurilor este asigurată din punct de vedere tehnic și, în special, nu este împiedicată de filtrele SPAM.

§ 4 Furnizarea de servicii pentru cursuri

(1 ) Desfășurarea cursurilor în forma descrisă în ofertele respective are loc la datele convenite.

(2 ) În măsura în care desfășurarea cursurilor depinde de numărul de participanți, numărul minim de participanți rezultă din oferta respectivă

Oferta.

În cazul în care nu se atinge numărul minim de participanți, vă vom informa în scris (de exemplu, prin e-mail), cu cel puțin 7 zile înainte de începerea cursului, că cursul rezervat nu va avea loc

Că cursul rezervat nu va avea loc. În acest caz, orice servicii deja furnizate vor fi rambursate imediat.

(3 ) În cazul anulării unui eveniment individual din cauza absenței pe termen scurt a instructorului de curs din cauza unei boli sau din orice alt motiv important, deja

Din orice alt motiv important, orice servicii deja prestate vor fi rambursate fără întârziere.

În cazul evenimentelor care constau în mai multe date, în cazul anulării unui eveniment din cauza absenței pe termen scurt a responsabilului de curs din cauza unei boli sau a unui alt motiv important, se vor rambursa următoarele sume de bani

a instructorului de curs din cauza unei boli sau a unui alt motiv important, evenimentul anulat va fi recuperat la o dată alternativă.

(4 ) În legătură cu utilizarea camerelor și a obiectelor de curs, trebuie să respectați regulamentul intern afișat la fața locului. Tu

trebuie să se conformeze instrucțiunilor noastre sau ale instructorului de curs.

§ 5 Participant supleant

Puteți numi un participant înlocuitor în orice moment înainte de începerea cursului. Nu veți suporta niciun cost pentru această reprogramare.

§ 6 Acorduri speciale privind metodele de plată oferite

(1) Plata prin "PayPal" / "PayPal Checkout

Dacă selectați o metodă de plată care este oferită prin "PayPal" / "PayPal Checkout", plata va fi procesată prin intermediul

Furnizorul de servicii de plată PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Individul

Metodele de plată prin "PayPal" vă vor fi afișate sub un buton desemnat în mod corespunzător pe site-ul nostru, precum și în pagina de internet

Procesul de comandă online. PayPal" poate utiliza alte servicii de plată pentru procesarea plăților

se aplică condiții de plată, care vă vor fi comunicate separat. Puteți găsi mai multe informații despre "PayPal" la adresa

la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

(2) Plata prin "Mollie

Dacă selectați o metodă de plată care este oferită prin intermediul "Mollie", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Mollie B.V.

(Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Țările de Jos; "Mollie").

Metodele individuale de plată prin intermediul "Mollie" vă vor fi afișate pe site-ul nostru și în procesul de comandă online sub un buton desemnat corespunzător

precum și în procesul de comandă online. Mollie" poate utiliza alte servicii de plată pentru procesarea plăților

în cazul în care se aplică condiții speciale de plată, veți fi informat separat cu privire la acestea. Puteți găsi mai multe informații despre "Mollie" la adresa

la https://www.mollie.com/de.

§ 7 Dreptul de retenție, rezerva de proprietate

(1 ) Puteți exercita un drept de retenție numai în măsura în care se referă la creanțe din aceeași relație contractuală.

(2 ) Bunurile rămân proprietatea noastră până la plata integrală a prețului de achiziție.

(3 ) În cazul în care sunteți întreprinzător, se aplică în plus următoarele:

a) Ne păstrăm dreptul de proprietate asupra bunurilor până la achitarea integrală a tuturor creanțelor care decurg din relația comercială curentă

relație. Înainte de transferul de proprietate al bunurilor care fac obiectul rezervei de proprietate, nu este permisă constituirea unui gaj sau transferul de proprietate cu titlu de garanție.

b) Puteți revinde bunurile în cursul normal al activității comerciale. În acest caz, ați cesionat deja toate creanțele la valoarea

din valoarea facturii care vă revine în urma revânzării către noi, acceptăm cesiunea. De asemenea, sunteți autorizat să

De asemenea, sunteți autorizat să colectați creanța. În măsura în care nu vă îndepliniți în mod corespunzător obligațiile de plată, ne rezervăm totuși dreptul de a colecta noi înșine creanța

ne rezervăm totuși dreptul de a colecta noi înșine creanța.

c) În cazul combinării și amestecării mărfurilor rezervate, vom dobândi coproprietatea noului obiect în raport cu valoarea de facturare a mărfurilor rezervate față de celelalte mărfuri prelucrate

valoarea bunurilor rezervate față de celelalte obiecte prelucrate în momentul prelucrării.

d) Ne angajăm să eliberăm garanțiile la care avem dreptul la cererea dumneavoastră în măsura în care valoarea realizabilă a garanțiilor noastre depășește valoarea creanței care trebuie garantată cu mai mult decât valoarea garanțiilor noastre

Valoarea titlurilor noastre de valoare depășește creanța care trebuie garantată cu mai mult de 10%. Selectarea valorilor mobiliare care urmează să fie eliberate ne revine nouă.

§ 8 Garanția

(1 ) Se aplică drepturile legale de răspundere pentru defecte.

(2 ) În calitate de consumator, sunteți rugat să verificați imediat după livrare dacă bunurile sunt complete, dacă prezintă defecte evidente și dacă sunt deteriorate în timpul transportului și să ne anunțați pe noi și pe transportator despre orice reclamație cât mai curând posibil

Deteriorarea în timpul transportului și să ne anunțați pe noi și pe transportator despre orice reclamație cât mai curând posibil. În cazul în care nu respectați acest lucru,

acest lucru nu va avea niciun efect asupra pretențiilor dumneavoastră de garanție legală.

(3 ) În măsura în care o caracteristică a mărfii se abate de la cerințele obiective, abaterea este considerată ca fiind convenită numai dacă ați fost informat de către noi cu privire la abatere înainte de

Contractului, iar abaterea a fost convenită în mod expres și separat între părțile contractante

convenite separat între părțile contractante.

(4 ) În măsura în care sunteți întreprinzător, se aplică următoarele prevederi de derogare de la prevederile de garanție de mai sus:

a) Numai specificațiile noastre proprii și descrierea produsului de către producător sunt considerate ca fiind de acord cu calitatea produselor, dar nu și

alte reclame, promoții publice și declarații ale producătorului.

b) În cazul unor defecte, vom oferi, la discreția noastră, o garanție prin remedierea defectului sau prin livrarea ulterioară. În cazul în care remedierea defectelor eșuează

puteți, la discreția dumneavoastră, să solicitați o reducere a prețului sau să vă retrageți din contract. Se consideră că remedierea defectelor a eșuat după o a doua încercare nereușită de remediere

A doua încercare nereușită, cu excepția cazului în care natura bunurilor sau a defectului sau alte circumstanțe indică altfel

alte circumstanțe. În caz de rectificare, nu suntem obligați să suportăm costurile suplimentare generate de transportul bunurilor în alt loc decât locul de executare

alt loc decât locul de executare, în măsura în care transferul nu corespunde utilizării prevăzute a bunurilor.

c) Perioada de garanție este de un an de la data livrării bunurilor. Reducerea termenului nu se aplică

- pentru pagubele cauzate din culpă care ne sunt imputabile și care rezultă din vătămarea vieții, a integrității corporale sau a sănătății și în cazul

alte daune cauzate intenționat sau din neglijență gravă;

- în măsura în care am ascuns în mod fraudulos defectul sau ne-am asumat o garanție pentru calitatea articolului;

- în cazul elementelor care au fost utilizate pentru o clădire în conformitate cu utilizarea lor obișnuită și care au cauzat defectele clădirii

a cauzat defectul;

- în cazul drepturilor legale de recurs pe care le aveți împotriva noastră în legătură cu drepturile de defect.

II. informații despre clienți

1. Identitatea vânzătorului

prpmed Funkner e.K.

Kurstraße 7

63667 Nidda

Germania

Telefon: +49 6043 9862 817

E-mail: contact@prpmed.de

Soluționarea alternativă a litigiilor:

Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare extrajudiciară online a litigiilor (platforma ODR), care poate fi accesată la adresa

https://ec.europa.eu/odr.

2. Informații privind încheierea contractului

Etapele tehnice pentru încheierea contractului, încheierea contractului propriu-zis și posibilitățile de corecție se desfășoară în conformitate cu dispozițiile din Termenii și condițiile noastre generale

Etapele tehnice pentru încheierea contractului propriu-zis și posibilitățile de corecție se desfășoară în conformitate cu prevederile "Încheierea contractului" din Termenii și condițiile noastre generale (partea I).

3. Limbajul contractului, stocarea textului contractului

3.limba contractului este germana.

3.2. textul complet al contractului nu va fi stocat de către noi. Înainte de a trimite comanda prin intermediul sistemului de coș de cumpărături online

datele contractului pot fi tipărite sau salvate electronic cu ajutorul funcției de imprimare a browserului. După primirea

Datele comenzii, informațiile obligatorii din punct de vedere legal pentru contractele de vânzare la distanță și Condițiile generale de afaceri vor fi

Termenii și condițiile vă vor fi trimise din nou prin e-mail.

4. Caracteristicile esențiale ale bunurilor sau serviciilor

Caracteristicile esențiale ale bunurilor și/sau serviciilor pot fi găsite în oferta respectivă.

5. Prețuri și modalități de plată

5.prețurile menționate în ofertele respective, precum și costurile de transport reprezintă prețurile totale. Acestea includ toate prețurile

Acestea includ toate componentele prețului, inclusiv toate taxele aplicabile. 2.

5.costurile de transport nu sunt incluse în prețul de achiziție. Acestea trebuie să fie plătite prin intermediul unui buton desemnat în mod corespunzător pe site-ul nostru

pe site-ul nostru sau în oferta respectivă, sunt prezentate separat în timpul procesului de comandă și sunt suportate de dumneavoastră în mod suplimentar

Și sunt suportate în mod suplimentar de către dumneavoastră, cu excepția cazului în care s-a promis o livrare gratuită. 3.

5.în cazul în care livrarea este efectuată în țări din afara Uniunii Europene, pot apărea costuri suplimentare pentru care nu suntem responsabili, cum ar fi

cum ar fi taxele vamale, impozitele sau comisioanele de transfer de bani (comisioanele de transfer sau de schimb valutar ale instituțiilor de credit), care trebuie suportate de dumneavoastră

să fie suportate de tine.

5.4. orice costuri suportate pentru transferul de fonduri (comisioane de transfer sau de schimb valutar ale instituțiilor de credit) vor fi suportate de dumneavoastră în acele cazuri în care

4. orice costuri suportate pentru transferul de fonduri (comisioane de transfer sau comisioane de schimb valutar ale instituțiilor de credit) vor fi suportate de dvs. în cazul în care livrarea este efectuată într-un stat membru al UE, dar plata a fost inițiată în afara Uniunii Europene. 5.

5.metodele de plată pe care le aveți la dispoziție sunt afișate pe site-ul nostru web sau în oferta respectivă sub un buton desemnat corespunzător

Pe site-ul nostru sau în oferta respectivă. 6.

5.cu excepția cazului în care se prevede altfel pentru fiecare metodă de plată în parte, creanțele de plată care decurg din contractul încheiat trebuie plătite imediat

trebuie să fie plătite imediat.

5.7. dacă nu se convine altfel, plata pentru rezervările la cursuri trebuie efectuată cel târziu la data cursului, la fața locului, înainte de începerea cursului

în caz contrar, nu există niciun drept de participare.

6. Condiții de livrare

6.condițiile de livrare, data de livrare și orice restricții de livrare existente pot fi găsite sub o

pe site-ul nostru sau în oferta respectivă. 2.

6.(2) În cazul în care sunteți consumator, legea prevede că riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a bunurilor vândute nu vă este transferat decât după ce bunurile vă sunt predate

bunurile vândute în timpul transportului nu vă sunt transferate până când bunurile nu vă sunt predate, indiferent dacă transportul este asigurat sau neasigurat

asigurate sau neasigurate. Acest lucru nu se aplică în cazul în care utilizați în mod independent o companie de transport care nu a fost desemnată de antreprenor sau orice alt

sau o persoană desemnată în alt mod să efectueze transportul.

În cazul în care sunteți întreprinzător, livrarea și expedierea se fac pe riscul dumneavoastră.

7. Răspunderea legală pentru defecte

Răspunderea pentru defecte este reglementată de dispoziția "Garanție" din Termenii și condițiile noastre generale (Partea I).

Acești Termeni și condiții generale și informațiile pentru clienți au fost elaborate de avocații Händlerbund, specializați în dreptul IT și sunt

se verifică în permanență conformitatea juridică. Händlerbund Management AG garantează securitatea juridică a textelor și este răspunzătoare la

În caz de avertismente. Puteți găsi mai multe informații în acest sens la https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agbservice.

ultima actualizare: 01.01.2022

Răspundere

NICIO PROMISIUNE DE VINDECARE ȘI EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Metodele/procedurile/produsele privind diversele subiecte/terapii prezentate pe acest site nu reprezintă o promisiune de vindecare sau o garanție de succes, adică nu ne asumăm nicio răspundere pentru neatingerea efectului dorit

În calitate de vânzător, dorim să subliniem faptul că injectarea produselor cu și fără Lidocaina trebuie efectuată numai de către personal calificat și instruit din punct de vedere medical, inclusiv de către personalul medical și de sănătate.

Cursurile, metodele, aplicațiile, procedurile și videoclipurile pe diverse subiecte prezentate pe acest site nu constituie o promisiune de vindecare.

Product added to wishlist
Product added to compare.