Правила и условия и информация за клиента

I. Общи условия

§ 1 Основни положения

(1) Следните условия са приложими за всички договори, които сключвате с нас като доставчик (prpmed Funkner e.K.) чрез уебсайта prpmed.de. Освен ако не е уговорено друго, включването на термини, които може да сте използвали, е противоречиво.

(2) Потребител по смисъла на следните разпоредби е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не могат да се припишат предимно нито на търговската, нито на професионалната им дейност като самостоятелно заето лице. Предприемач е всяко физическо или юридическо лице или правоспособно дружество, което при сключване на правна сделка действа при упражняване на независимата си професионална или търговска дейност.

§ 2 Сключване на договора

(1) Предмет на договора е продажба на стоки.

Нашите оферти в интернет са необвързващи и не са обвързваща оферта за сключване на договор.

(2) Можете да изпратите обвързваща оферта за покупка (поръчка) чрез системата за онлайн количка.

Предназначените за закупуване стоки се съхраняват в „Количката за пазаруване". Можете да използвате съответния бутон в навигационната лента, за да извикате „Кошницата за пазаруване" и да правите промени там по всяко време. След като щракнете върху бутона „Плащане“ или „Продължете към поръчка“ (или подобно обозначение) и въведете вашите лични данни и условията за плащане и доставка, данните за поръчката ще ви бъдат показани като общ преглед на поръчката.

Преди да изпратите поръчката, имате възможност да проверите отново данните в прегледа на поръчката, да ги промените (също чрез функцията "назад" на интернет браузъра) или да анулирате поръчката.

Изпращайки поръчката чрез съответния бутон ("поръчка със задължение за плащане", "купи" / "купи сега", "поръчка със задължение за плащане" или подобно обозначение), вие ни изпращате обвързваща оферта.

Първо ще получите автоматичен e-mail за получаване на вашата поръчка, което все още не води до сключване на договор.

(3) Приемането на офертата (и съответно сключването на договора) става в рамките на 2 дни чрез потвърждение в текстова форма (напр. имейл), в което се потвърждава изпълнението на поръчката или доставката на стоката до вие (потвърждение на поръчката).

Ако не сте получили съответното съобщение, вече не сте обвързани с поръчката си. Всички вече предоставени услуги ще бъдат възстановени незабавно в този случай.

(4) Вашите заявки за изготвяне на оферта са необвързващи за Вас. Ние ще ви направим обвързваща оферта в текстова форма (напр. по имейл), която можете да приемете в рамките на 5 дни (освен ако в съответната оферта не е посочен друг период).

(5) Обработката на поръчката и предаването на цялата информация, необходима във връзка със сключването на договора, се извършва чрез електронна поща, в някои случаи автоматично. Следователно трябва да се уверите, че имейл адресът, който сте ни предоставили, е правилен, че получаването на имейлите е технически гарантирано и по-специално, че не е възпрепятствано от СПАМ филтри.

§ 3 Сключване на договор за курсове

(1) Предмет на поръчката е провеждане на курсове.

Нашите оферти в интернет са необвързващи и не са обвързваща оферта за сключване на договор.

(2) Можете да изпратите обвързваща оферта (поръчка) чрез системата за онлайн количка.

Курсовете, предназначени за резервация, се съхраняват в „кошницата за пазаруване". Можете да използвате съответния бутон в лентата за навигация, за да извикате „кошницата за пазаруване" и да правите промени там по всяко време. След като щракнете върху бутона „Плащане“ или „Продължете към поръчка“ (или подобно обозначение) и въведете вашите лични данни и условията за плащане, данните за поръчката ще ви бъдат показани като общ преглед на поръчката.

Преди да изпратите поръчката, имате възможност да проверите отново цялата информация, да я промените (също чрез функцията "назад" на интернет браузъра) или да анулирате поръчката.

Изпращайки поръчката чрез съответния бутон, вие ни изпращате обвързваща оферта.

Първо ще получите автоматичен e-mail за получаване на вашата поръчка, което все още не води до сключване на договор.

(3) Приемането на офертата (и съответно сключването на договора) става в рамките на 2 дни чрез потвърждение в текстова форма (напр. по имейл), в което резервацията Ви се потвърждава (потвърждение на резервацията). Ако не сте получили съответното съобщение, вече не сте обвързани с вашата резервация. Всички вече предоставени услуги ще бъдат възстановени незабавно в този случай.

(4) Обработката на поръчката и предаването

Цялата необходима информация във връзка със сключването на договора се изпраща автоматично по имейл. Следователно трябва да се уверите, че имейл адресът, който сте ни предоставили, е правилен, че получаването на имейлите е технически гарантирано и по-специално, че не е възпрепятствано от СПАМ филтри.

§ 4 Предоставяне на услуги за курсове

(1) Курсовете се провеждат във формата описана в съответните оферти на уговорените дати.

(2) Доколкото провеждането на курсовете зависи от броя на участниците, минималният брой участници се определя от съответната оферта.

Ако минималният брой участници не бъде достигнат, ние ще Ви уведомим в текстова форма (напр. по имейл) най-малко 7 дни преди началото на курса, че резервираният курс няма да се проведе. Всички вече предоставени услуги ще бъдат възстановени незабавно в този случай.

(3) Ако индивидуално събитие бъде отменено поради краткотрайно отсъствие на курсовия инструктор поради болест или друга важна причина, вече извършените услуги ще бъдат възстановени незабавно.

В случай на събития, които се състоят от няколко дати на събитието, ако дадена дата бъде отменена поради невъзможност на инструктора на курса да присъства в кратък срок поради заболяване или по друга важна причина, отменената дата ще бъде компенсирана на алтернативна дата .

(4) Във връзка с използването на стаите и предметите на курса, трябва да спазвате местните вътрешни правила. Трябва да следвате нашите инструкции или инструкциите на инструктора на курса.

§ 5 Заместващи участници

Можете да посочите заместващ участник по всяко време преди началото на курса. Няма да имате никакви разходи за тази повторна резервация.

§ 6 Специални договорки за предлаганите начини на плащане

(1) Плащане чрез "PayPal" / "PayPal Checkout"

Ако изберете метод на плащане, който се предлага чрез "PayPal" / "PayPal Checkout", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Люксембург; "PayPal"). Индивидуалните методи за плащане чрез "PayPal" ви се показват под съответно обозначен бутон на нашия уебсайт и в процеса на онлайн поръчка. "PayPal" може да използва други платежни услуги за обработка на плащания; ако се прилагат специални условия на плащане, ще бъдете информирани за тях отделно. Можете да намерите повече информация за "PayPal" на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

(2) Плащане чрез "Mollie"

Ако изберете метод на плащане, който се предлага чрез „Mollie“, плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Амстердам, Холандия; "Mollie").

Индивидуалните методи на плащане чрез „Mollie“ се показват на вас под съответния обозначен бутон на нашия уебсайт и в процеса на онлайн поръчка. „Mollie“ може да използва други платежни услуги за обработка на плащания; ако се прилагат специални условия на плащане, ще бъдете информирани за тях отделно. Можете да намерите повече информация за "Mollie" на https://www.mollie.com/de.

§ 7 Право на задържане, запазване на правото на собственост

(1) Вие можете да упражните право на задържане само доколкото то се отнася до вземания от едно и също договорно отношение.

(2) Стоките остават наша собственост до пълното изплащане на покупната цена.

(3) Ако сте предприемач, важи и следното:

а) Запазваме собствеността върху стоките, докато всички искове от текущите бизнес отношения не бъдат уредени изцяло. Залагането или прехвърлянето като обезпечение не е разрешено, преди да е преминала собствеността върху запазените стоки.

б) Можете да препродадете стоките в обичайния ход на дейност. В този случай вие прехвърляте към нас всички вземания в размер на сумата по фактурата, които ви се натрупват от препродажбата, и ние приемаме прехвърлянето. Освен това сте упълномощени да събирате иска. Въпреки това, ако не изпълните задълженията си за плащане правилно, ние си запазваме правото да съберем вземането сами.

в) Ако запазените стоки са комбинирани и смесени, ние придобиваме съсобственост върху новия артикул пропорционално на фактурната стойност на запазените стоки към другите обработени артикули към момента на обработката.

d) Ние се задължаваме да освободим обезпеченията, на които имаме право по ваше искане, доколкото реализируемата стойност на нашите обезпечения надвишава иска, който трябва да бъде обезпечен, с повече от 10%. Ние сме отговорни за избора на ценните книжа, които да бъдат пуснати.

§ 8 Гаранция

(1) Прилагат се законовите гаранционни права.

(2) Като потребител се молим да проверите стоките незабавно при доставката за цялост, очевидни дефекти и повреди при транспортиране и да информирате нас и превозвача за всички оплаквания възможно най-скоро. Идва В противен случай това няма ефект върху вашите законови гаранционни искове.

(3) Ако характеристика на стоката се отклонява от обективните изисквания, отклонението се счита за договорено само ако сте били информирани от нас за същото преди подаване на договорната декларация и отклонението е било изрично и отделно договорено между страните по договора. .

(4) Ако сте предприемач, следното се прилага в отклонение от горните гаранционни разпоредби:

а) Само нашата собствена информация и описанието на продукта на производителя се приемат като качество на стоките, но не и други реклами, публични промоции и изявления на производителя.

b) В случай на дефекти, ние предоставяме гаранция, по наша преценка, чрез отстраняване или последваща доставка. Ако отстраняването на дефекта не успее, можете или да поискате намаление на цената, или да се откажете от договора. Отстраняването на дефектите се счита за неуспешно след втори неуспешен опит, освен ако нещо друго не произтича от вида на стоката или дефекта или други обстоятелства. В случай на поправка, ние не трябва да поемаме увеличените разходи, произтичащи от транспортирането на стоките до място, различно от мястото на изпълнение, ако транспортът не отговаря на предназначението на стоките.

в) Гаранционният срок е една година от доставката на стоките. Съкратеният срок не се прилага:

- виновно причинени щети по наша вина в резултат на нараняване на живота, крайниците или здравето и други щети, причинени умишлено или поради груба небрежност;

- доколкото с измама сме укрили дефекта или сме поели гаранция за състоянието на артикула;

- за предмети, които са били използвани за сграда в съответствие с нормалната им употреба и са причинили нейната неизправност;

- в случай на законови права за регрес, които имате срещу нас във връзка с гаранционни права.

§ 9 Избор на право, място на изпълнение, място на юрисдикция

(1) Прилага се германското законодателство. За потребителите този избор на закон се прилага само дотолкова, доколкото защитата, предоставена от повелителните разпоредби на правото на държавата на обичайното местопребиваване на потребителя, не е оттеглена (принцип на благоприятстване).

(2) Мястото на изпълнение за всички услуги, произтичащи от бизнес отношенията с нас и мястото на юрисдикция е нашият седалище, ако не сте потребител, а търговец, юридическо лице по публичното право или специален фонд по публичното право. Същото важи, ако нямате общо място на юрисдикция в Германия или ЕС или ако вашето местожителство или обичайно местопребиваване не е известно към момента на завеждане на иска. Правомощието за обжалване пред съда на друго законно място на юрисдикция остава незасегнато.

(3) Разпоредбите на Конвенцията на ООН за продажби изрично не се прилагат.

II Информация за клиента

1. Самоличност на Продавача

prpmed Funkner e.K.

Kurstraße 7

63667 Nidda

Германия

Телефон: +49 6043 9862 817

Имейл: kontakt@prpmed.de

Алтернативно разрешаване на спорове:

Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн разрешаване на спорове (ОС платформа), достъпна на https://ec.europa.eu/odr.

2. Информация за сключването на договора

Техническите стъпки за сключване на договора, сключването на самия договор и възможностите за коригиране се извършват в съответствие с разпоредбите „Сключване на договор“ в нашите Общи условия (Част I.).

3. Език на договора, съхранение на текста на договора

3.1. Езикът на договора е немски.

3.2. Не запазваме пълния текст на договора. Преди изпращане на поръчката чрез онлайн системата за пазарска количка, данните за договора могат да бъдат разпечатани или електронно запазени с помощта на функцията за печат на браузъра. След като получим поръчката, данните за поръчката, изискваната от закона информация за договори от разстояние и Общите условия ще Ви бъдат изпратени отново по имейл.

3.3. Ако поискате оферта извън системата на онлайн количката за пазаруване, ще получите всички данни за договора като част от обвързваща оферта в текстова форма, например по имейл, която можете да разпечатате или запазите електронно.

4. Кодекси за поведение

4.1. Подложихме се на критериите за качество на Händlerbund Management AG за печата на купувача, който може да се види на: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertigungsinstrumente.pdf.

5. Съществени характеристики на стоката или услугата

Съществените характеристики на стоката и/или услугата можете да намерите в съответната оферта.

6. Цени и условия на плащане

6.1. Цените, посочени в съответните оферти и разходите за доставка, представляват общи цени.Те включват всички ценови компоненти, включително всички приложими данъци.

6.2. Направените разходи за доставка

В противен случай това няма ефект върху вашите законови гаранционни искове.

(3) Ако характеристика на стоката се отклонява от обективните изисквания, отклонението се счита за договорено само ако сте били информирани от нас за същото преди подаване на договорната декларация и отклонението е било изрично и отделно договорено между страните по договора. .

(4) Ако сте предприемач, следното се прилага в отклонение от горните гаранционни разпоредби:

а) Само нашата собствена информация и описанието на продукта на производителя се приемат като качество на стоките, но не и други реклами, публични промоции и изявления на производителя.

b) В случай на дефекти, ние предоставяме гаранция, по наша преценка, чрез отстраняване или последваща доставка. Ако отстраняването на дефекта не успее, можете или да поискате намаление на цената, или да се откажете от договора. Отстраняването на дефектите се счита за неуспешно след втори неуспешен опит, освен ако нещо друго не произтича от вида на стоката или дефекта или други обстоятелства. В случай на поправка, ние не трябва да поемаме увеличените разходи, произтичащи от транспортирането на стоките до място, различно от мястото на изпълнение, ако транспортът не отговаря на предназначението на стоките.

в) Гаранционният срок е една година от доставката на стоките. Съкратеният срок не се прилага:

- виновно причинени щети по наша вина в резултат на нараняване на живота, крайниците или здравето и други щети, причинени умишлено или поради груба небрежност;

- доколкото с измама сме укрили дефекта или сме поели гаранция за състоянието на артикула;

- за предмети, които са били използвани за сграда в съответствие с нормалната им употреба и са причинили нейната неизправност;

- в случай на законови права за регрес, които имате срещу нас във връзка с гаранционни права.

§ 9 Избор на право, място на изпълнение, място на юрисдикция

(1) Прилага се германското законодателство. За потребителите този избор на закон се прилага само дотолкова, доколкото защитата, предоставена от повелителните разпоредби на правото на държавата на обичайното местопребиваване на потребителя, не е оттеглена (принцип на благоприятстване).

(2) Мястото на изпълнение за всички услуги, произтичащи от бизнес отношенията с нас и мястото на юрисдикция е нашият седалище, ако не сте потребител, а търговец, юридическо лице по публичното право или специален фонд по публичното право. Същото важи, ако нямате общо място на юрисдикция в Германия или ЕС или ако вашето местожителство или обичайно местопребиваване не е известно към момента на завеждане на иска. Правомощието за обжалване пред съда на друго законно място на юрисдикция остава незасегнато.

(3) Разпоредбите на Конвенцията на ООН за продажби изрично не се прилагат.

II Информация за клиента

1. Самоличност на Продавача

prpmed Funkner e.K.

Курсщрасе 7

63667 Нида

Германия

Телефон: +49 6043 9862 817

Имейл: kontakt@prpmed.de

Алтернативно разрешаване на спорове:

Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн разрешаване на спорове (ОС платформа), достъпна на https://ec.europa.eu/odr.

2. Информация за сключването на договора

Техническите стъпки за сключване на договора, сключването на самия договор и възможностите за коригиране се извършват в съответствие с разпоредбите „Сключване на договор“ в нашите Общи условия (Част I.).

3. Език на договора, съхранение на текста на договора

3.1. Езикът на договора е немски.

3.2. Не запазваме пълния текст на договора. Преди изпращане на поръчката чрез онлайн системата за пазарска количка, данните за договора могат да бъдат разпечатани или електронно запазени с помощта на функцията за печат на браузъра. След като получим поръчката, данните за поръчката, изискваната от закона информация за договори от разстояние и Общите условия ще Ви бъдат изпратени отново по имейл.

3.3. Ако поискате оферта извън системата на онлайн количката за пазаруване, ще получите всички данни за договора като част от обвързваща оферта в текстова форма, например по имейл, която можете да разпечатате или запазите електронно.

4. Кодекси за поведение

4.1. Подложихме се на критериите за качество на Händlerbund Management AG за печата на купувача, който може да се види на: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertigungsinstrumente.pdf.

5. Съществени характеристики на стоката или услугата

Съществените характеристики на стоката и/или услугата можете да намерите в съответната оферта.

6. Цени и условия на плащане

6.1. Цените, посочени в съответните оферти и разходите за доставка, представляват общи цени.Те включват всички ценови компоненти, включително всички приложими данъци.

6.2. Направените разходи за доставка

разходите не са включени в покупната цена. Те могат да бъдат извикани чрез съответно обозначен бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта, показват се отделно в процеса на поръчка и се поемат допълнително от вас, освен ако не е обещана безплатна доставка.

6.3. Ако доставката се извършва в страни извън Европейския съюз, може да възникнат допълнителни разходи, за които ние не носим отговорност, като мита, данъци или такси за парични преводи (банков превод или такси за обменен курс), които трябва да поемете.

6.4. Всички разходи, направени за превод на пари (банков превод или такси за обменен курс), се поемат от вас в случаите, когато доставката е извършена до държава-членка на ЕС, но плащането е извършено извън Европейския съюз.

6.5. Достъпните за вас методи на плащане са показани под съответния обозначен бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта.

6.6. Освен ако не е посочено друго за отделните начини на плащане, вземанията за плащане от сключения договор подлежат на плащане незабавно.

6.7. Освен ако не е уговорено друго, при резервация на курсове, плащането трябва да се извърши на място най-късно на датата на курса преди началото на курса, в противен случай няма право на участие.

7. Условия за доставка

7.1. Условията за доставка, датата на доставка и всички съществуващи ограничения за доставка можете да намерите на съответния бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта.

7.2. Ако сте потребител, законът регламентира, че рискът от случайна загуба и случайно повреждане на артикула, продаден по време на изпращане, преминава върху вас само когато стоките ви бъдат предадени, независимо дали пратката е застрахована или незастрахована. Това не важи, ако независимо сте възложили транспортна компания, която не е посочена от изпълнителя или друго лице, отговорно за извършване на превоза.

Ако сте предприемач, доставката и изпращането са на ваш собствен риск.

8. Законова отговорност за дефекти

Отговорността за дефекти се основава на разпоредбата за „Гаранция“ в нашите Общи условия (Част I).

Тези правила и условия и информация за клиентите са създадени от адвокатите на Händlerbund, които са специализирани в ИТ право, и се проверяват постоянно за законово съответствие. Händlerbund Management AG гарантира правната сигурност на текстовете и носи отговорност в случай на предупреждения. Можете да намерите повече информация за това на: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.

последна актуализация: 29.11.2022г

Product added to wishlist
Product added to compare.
group_work Съгласие за бисквитки