1. Защита на данните накратко

Общи бележки

Следващите известия предоставят прост преглед на това какво се случва с вашите лични данни, когато посещавате този уебсайт. Лични данни са всички данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани лично. За подробна информация по темата за защита на данните, моля, вижте нашата политика за поверителност, посочена под този текст.

Събиране на данни в този уебсайт

Кой носи отговорност за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данни в този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Данните за контакт с него можете да намерите в отпечатъка на този уебсайт.

Как събираме вашите данни?

От една страна, вашите данни се събират, когато ни ги предоставите. Това могат да бъдат например данни, които въвеждате във формуляр за контакт.

Други данни се събират автоматично или с ваше съгласие от нашите ИТ системи, когато посещавате уебсайта. Това са предимно технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или време на разглеждане на страницата). Тези данни се събират автоматично, веднага щом влезете в този уебсайт.

За какво използваме вашите данни?

Част от данните се събират, за да се осигури безпроблемно предоставяне на уебсайта. Други данни могат да бъдат използвани за анализ на потребителското ви поведение.

Какви права имате по отношение на данните си?

Имате право по всяко време да получите безплатна информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от вас лични данни. Също така имате право да поискате коригиране или изтриване на тези данни. Ако сте дали съгласието си за обработка на данни, можете да го оттеглите по всяко време за в бъдеще. Имате също така право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни при определени обстоятелства. Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка, по този и други въпроси, свързани със защитата на данните.

Инструменти за анализ и инструменти на трети страни

Когато посещавате този уебсайт, поведението ви при сърфиране може да бъде статистически анализирано. Това се прави основно с така наречените програми за анализ.

Подробна информация за тези програми за анализ можете да намерите в следната декларация за защита на данните.

2. Хостинг и мрежи за доставка на съдържание (CDN)

Външен хостинг

Този уебсайт се хоства от външен доставчик на услуги (хостер). Личните данни, събрани на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на хостера. Това може да включва IP адреси, заявки за контакт, мета и комуникационни данни, договорни данни, данни за контакт, имена, посещения на уебсайта и други данни, генерирани чрез уебсайта.

Хостерът се използва за целите на изпълнението на договори с нашите потенциални и съществуващи клиенти (чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO) и в интерес на сигурното, бързо и ефективно предоставяне на нашата онлайн оферта от професионален доставчик (чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO).

Нашият хостер ще обработва вашите данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнение на задълженията му за предоставяне на услуги, и ще следва нашите инструкции по отношение на тези данни.

Използваме следния хостер:

ALL-INKL.COM - Нови медии в Мюнхен
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

3. Общи бележки и задължителна информация

Защита на данните

Операторите на тези страници се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Ние третираме вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и настоящата декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, които могат да бъдат използвани за идентифицирането ви лично. Тази политика за поверителност обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. В него също така се обяснява как и с каква цел се прави това.

Бихме искали да отбележим, че при предаването на данни в интернет (напр. комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълната защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна.

Бележка относно отговорния орган

Администраторът на данни за този уебсайт е:

Инго Фанкнер
Курщрасе 7
63667 Нидда

Телефон+49 160 908 13822
E-mail: contact@prpmed.de

Администраторът е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработката на лични данни (например имена, имейл адреси и др.).

Период на съхранение

Освен ако в тази политика за поверителност не е посочен по-специфичен период на съхранение, вашите лични данни ще останат при нас, докато целта за обработване на данните престане да се прилага. Ако подадете обосновано искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработка на данни, данните ви ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхранение на личните ви данни (напр. периоди на съхранение съгласно данъчното или търговското законодателство); в последния случай данните ще бъдат изтрити, след като тези причини престанат да се прилагат.

Бележка относно прехвърлянето на данни към САЩ

Наред с други неща, в нашия уебсайт са интегрирани инструменти от компании, базирани в САЩ. Ако тези инструменти са активни, личните ви данни могат да бъдат прехвърлени на сървърите на съответните компании в САЩ. Бихме искали да отбележим, че САЩ не са сигурна трета страна по смисъла на законодателството на ЕС за защита на данните. Компаниите в САЩ са задължени да предават лични данни на органите за сигурност, без вие като субект на данни да можете да предприемете правни действия срещу това. Поради това не е изключено органите на САЩ (например разузнавателните служби) да обработват, оценяват и постоянно съхраняват вашите данни, разположени на сървъри в САЩ, с цел наблюдение. Нямаме влияние върху тези дейности по обработка.

Оттегляне на съгласието ви за обработка на данни

Много операции по обработване на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието, което вече сте дали, по всяко време. Законосъобразността на обработката на данни, извършена до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Право на възражение срещу събирането на данни в конкретни случаи и срещу директния маркетинг (чл. 21 от ОРЗД)

АКО ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ЧЛ. 6 ABS. 1 LIT. E ИЛИ F DSGVO, ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПО ПРИЧИНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КОНКРЕТНАТА ВИ СИТУАЦИЯ; ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. СЪОТВЕТНОТО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ ОСНОВАВА ОБРАБОТКАТА, МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНО В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ ПОВЕЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО НЕ МОЖЕМ ДА ДОКАЖЕМ УБЕДИТЕЛНИ ЛЕГИТИМНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА, КОИТО ИМАТ ПРЕДИМСТВО ПРЕД ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ, ИЛИ ОБРАБОТКАТА СЛУЖИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 21, ПАРАГРАФ 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ).

АКО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ВАС, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКЪВ МАРКЕТИНГ; ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДОКОЛКОТО ТО Е СВЪРЗАНО С ТАКЪВ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ВПОСЛЕДСТВИЕ НЯМА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 21, ПАРАГРАФ 2 ОТ DSGVO).

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган

В случай на нарушения на ОРЗД субектите на данни имат право на обжалване пред надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайното им местопребиваване, на работното им място или на мястото на предполагаемото нарушение. Правото на обжалване не засяга други административни или съдебни средства за защита.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате данните, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на вас или на трета страна в общ, машинночетим формат. Ако поискате директно предаване на данните на друг администратор, това ще бъде направено само доколкото е технически осъществимо.

SSL или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на сайта, този сайт използва SSL или TLS криптиране. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адресният ред на браузъра се променя от "http://" на "https://", и по символа за заключване в реда на браузъра.

Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация, изтриване и коригиране

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да получите безплатна информация за съхраняваните от вас лични данни, техния произход и получател, както и за целта на обработката на данните и, ако е приложимо, право на коригиране или изтриване на тези данни. За тази цел, както и за допълнителни въпроси по темата за личните данни, можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни. За тази цел можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка. Правото на ограничаване на обработката съществува в следните случаи:

  • Ако оспорвате точността на съхраняваните от нас ваши лични данни, обикновено ни е необходимо време, за да ги проверим. За срока на проверката имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.
  • Ако обработката на личните ви данни е била/е незаконна, можете да поискате ограничаване на обработката на данни вместо изтриване.
  • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни, но те са ви необходими за упражняване, защита или прилагане на правни претенции, имате право да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни вместо изтриване.
  • Ако сте подали възражение в съответствие с член 21, параграф 1 от DSGVO, трябва да се направи баланс между вашите и нашите интереси. Докато все още не е установено чии интереси надделяват, имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.

Ако сте ограничили обработката на личните си данни, тези данни могат - освен да бъдат съхранявани - да бъдат обработвани само с вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или държава членка.

Възражение срещу рекламни имейли

С настоящото се забранява използването на данните за контакт, публикувани в рамките на задължението за отпечатване, за изпращане на рекламни и информационни материали, които не са били изрично поискани. Операторите на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, като например спам имейли.

4. Събиране на данни в този уебсайт

Бисквитки

Нашите интернет страници използват така наречените "бисквитки". Бисквитките са малки текстови файлове и не причиняват никакви щети на вашето крайно устройство. Те се съхраняват временно за времето на сесията (бисквитки на сесията) или постоянно (постоянни бисквитки) на вашето крайно устройство. Бисквитките за сесии се изтриват автоматично в края на посещението ви. Постоянните "бисквитки" остават съхранени на крайното ви устройство, докато не ги изтриете сами или докато не бъдат изтрити автоматично от уеб браузъра ви.

В някои случаи, когато влизате в нашия сайт, на вашето крайно устройство могат да се съхраняват и "бисквитки" от компании на трети страни (бисквитки на трети страни). Те дават възможност на нас или на вас да използвате определени услуги на компанията-трета страна (напр. бисквитки за обработка на платежни услуги).

Бисквитките имат различни функции. Много от бисквитките са технически необходими, тъй като някои функции на уебсайта не биха могли да работят без тях (например функцията на количката за пазаруване или показването на видеоклипове). Други "бисквитки" се използват за оценка на поведението на потребителите или за показване на реклами.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация (необходими бисквитки) или за предоставяне на определени функции, които сте поискали (функционални бисквитки, напр. за функцията на кошницата за пазаруване), или за оптимизиране на уебсайта (напр. бисквитки за измерване на уеб аудиторията), се съхраняват въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO, освен ако не е посочено друго правно основание. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да съхранява "бисквитки" за технически безпроблемно и оптимизирано предоставяне на услугите си. Ако е поискано съгласие за съхранение на "бисквитки", съхранението на въпросните "бисквитки" се основава изключително на това съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO); съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за настройката на "бисквитките" и да разрешавате "бисквитките" само в отделни случаи, да изключите приемането на "бисквитки" за определени случаи или по принцип и да активирате автоматичното изтриване на "бисквитките" при затваряне на браузъра. Ако деактивирате бисквитките, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Ако "бисквитките" се използват от компании на трети страни или за целите на анализа, ние ще ви информираме за това отделно в рамките на тази декларация за защита на данните и, ако е необходимо, ще поискаме вашето съгласие.

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на страниците автоматично събира и съхранява информация в т.нар. сървърни лог-файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

  • Тип и версия на браузъра
  • използвана операционна система
  • URL адрес на препращача
  • Име на хоста на компютъра за достъп
  • Време на заявката към сървъра
  • IP адрес

Тези данни не са обединени с други източници на данни.

Събирането на тези данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от технически безпогрешното представяне и оптимизиране на своя уебсайт - за тази цел трябва да се събират регистрационните файлове на сървъра.

Форма за контакт

Ако ни изпратите запитване чрез формуляра за контакт, данните ви от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили в него, ще бъдат съхранени от нас с цел обработка на запитването и в случай на последващи въпроси. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на член 6, параграф 1, буква б) от DSGVO, ако искането ви е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработването се основава на нашия легитимен интерес за ефективното обработване на отправените към нас запитвания (чл. 6, ал. 1, буква "е" от ОРЗД) или на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква "а" от ОРЗД), ако то е било поискано.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или докато целта за съхранение на данните не отпадне (напр. след като сме приключили обработката на вашето запитване). Задължителните законови разпоредби - по-специално периодите на съхранение - остават незасегнати.

Заявка по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, вашето запитване, включително всички произтичащи от него лични данни (име, запитване), ще бъде съхранено и обработено от нас с цел обработка на вашето запитване. Няма да предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на член 6, параграф 1, буква б) от DSGVO, ако искането ви е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработването се основава на нашия легитимен интерес за ефективното обработване на отправените към нас запитвания (чл. 6, ал. 1, буква "е" от ОРЗД) или на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква "а" от ОРЗД), ако то е било поискано.

Данните, които ни изпращате чрез заявки за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или целта за съхранение на данните не отпадне (например след като сме приключили обработката на заявката ви). Задължителните законови разпоредби - по-специално законоустановените периоди на съхранение - остават незасегнати.

Функция за коментари на този уебсайт

За функцията за коментари на тази страница, в допълнение към вашия коментар, се съхраняват данни за това кога е създаден коментарът, вашият имейл адрес и, ако не публикувате анонимно, избраното от вас потребителско име.

Съхраняване на IP адреса

Нашата функция за коментари съхранява IP адресите на потребителите, които публикуват коментари. Тъй като не проверяваме коментарите на този уебсайт, преди да бъдат активирани, тези данни са ни необходими, за да можем да предприемем действия срещу автора в случай на законови нарушения, като например обиди или пропаганда.

Период на съхранение на коментарите

Коментарите и свързаните с тях данни се съхраняват и остават на този уебсайт, докато коментираното съдържание не бъде напълно изтрито или докато коментарите не бъдат изтрити по законови причини (напр. обидни коментари).

Правно основание

Съхраняването на коментарите се основава на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. За тази цел е достатъчно да ни изпратите неофициално съобщение по електронна поща. Законосъобразността на вече извършените операции по обработване на данни остава незасегната от оттеглянето.

5. Социални медии

Плъгини за Facebook (бутон за харесване и споделяне)

На този уебсайт са интегрирани плъгини на социалната мрежа Facebook. Доставчикът на тази услуга е Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Дъблин 2, Ирландия. Според Facebook обаче събраните данни се предават и в САЩ и други трети страни.

Можете да разпознаете плъгините на Facebook по логото на Facebook или бутона "Like" на този уебсайт. Преглед на приставките за Facebook можете да намерите тук https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Когато посещавате този уебсайт, се установява директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook чрез приставката. По този начин Facebook получава информация, че сте посетили този уебсайт с вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона "Харесвам" във Facebook, докато сте влезли в профила си във Facebook, можете да свържете съдържанието на този уебсайт с профила си във Facebook. Това позволява на Facebook да свърже посещението ви на този уебсайт с вашия потребителски профил. Бихме искали да отбележим, че ние, като доставчик на страниците, не знаем за съдържанието на предадените данни или за тяхното използване от Facebook. Можете да намерите повече информация за това в политиката за поверителност на Facebook на следния адрес https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ако не желаете Facebook да свързва посещението ви на този уебсайт с потребителския ви профил във Facebook, моля, излезте от потребителския си профил във Facebook.

Използването на плъгини на Facebook се основава на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да осигури възможно най-голяма видимост в социалните медии. Доколкото е поискано съответното съгласие, обработването се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum и https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Плъгин за Twitter

Функциите на услугата Twitter са интегрирани в този уебсайт. Тези функции се предлагат от международната компания Twitter, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland. С използването на Twitter и функцията "Re-Tweet" уебсайтовете, които посещавате, се свързват с вашия акаунт в Twitter и стават достояние на други потребители. При този процес данните се прехвърлят и към Twitter. Бихме искали да отбележим, че ние, като доставчик на страниците, не знаем за съдържанието на предадените данни или за тяхното използване от Twitter. Можете да намерите повече информация за това в политиката за поверителност на Twitter на следния адрес https://twitter.com/de/privacy.

Използването на приставката на Twitter се основава на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да осигури възможно най-голяма видимост в социалните медии. Доколкото е поискано съответното съгласие, обработването се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Можете да промените настройките си за поверителност в Twitter в настройките на акаунта под https://twitter.com/account/settings промяна.

Плъгин за Instagram

Функциите на услугата Instagram са интегрирани в този уебсайт. Тези функции се предлагат от Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, Ирландия.

Ако сте влезли в профила си в Instagram, можете да свържете съдържанието на този уебсайт с профила си в Instagram, като кликнете върху бутона Instagram. Това позволява на Instagram да свърже посещението ви на този уебсайт с вашия потребителски акаунт. Бихме искали да отбележим, че ние, като доставчик на страниците, нямаме никаква представа за съдържанието на предадените данни или за тяхното използване от Instagram.

Съхраняването и анализът на данните се основават на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да осигури възможно най-голяма видимост в социалните медии. Ако е поискано съответното съгласие, обработването се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, , https://help.instagram.com/519522125107875 и https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

За повече информация, моля, вижте политиката за поверителност на Instagram https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr плъгин

Този уебсайт използва бутони от услугата Tumblr. Доставчикът е Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Тези бутони ви позволяват да споделите публикация или страница в Tumblr или да последвате доставчика в Tumblr. Когато посещавате някой от нашите уебсайтове с бутон Tumblr, браузърът установява директна връзка със сървърите на Tumblr. Нямаме влияние върху обхвата на данните, които Tumblr събира и предава с помощта на тази приставка. В зависимост от текущото състояние се предават IP адресът на потребителя и URL адресът на съответния уебсайт.

Съхраняването и анализът на данните се основават на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да осигури възможно най-голяма видимост в социалните медии. Доколкото е поискано съответното съгласие, обработването се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Допълнителна информация за това можете да намерите в политиката за поверителност на Tumblr на адрес https://www.tumblr.com/privacy/de.

Плъгин за Pinterest

На този уебсайт използваме социални плъгини от социалната мрежа Pinterest, която се управлява от Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Когато извикате страница, която съдържа такава приставка, браузърът ви установява директна връзка със сървърите на Pinterest. Плъгинът предава данните от дневника на сървъра на Pinterest в САЩ. Тези регистрационни данни могат да съдържат вашия IP адрес, адреса на посетените уебсайтове, които също съдържат функции на Pinterest, типа и настройките на браузъра, датата и часа на заявката, начина, по който използвате Pinterest и бисквитките.

Съхраняването и анализът на данните се основават на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да осигури възможно най-голяма видимост в социалните медии. Ако е поискано съответното съгласие, обработването се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Допълнителна информация за целта, обхвата и по-нататъшното обработване и използване на данните от Pinterest, както и за вашите права в това отношение и възможностите за защита на личните ви данни, можете да намерите в информацията за защита на данните на Pinterest https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Инструменти за анализ и реклама

Статистика на WordPress

Този уебсайт използва "WordPress Statistics" за статистически анализ на достъпа на посетителите. Доставчикът е Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, САЩ.

WordPress Statistics използва технологии, които позволяват разпознаването на потребителя с цел анализиране на потребителското поведение (например бисквитки или пръстови отпечатъци на устройства). Статистиката на WordPress събира регистрационни файлове (препратка, IP адрес, браузър и др.), произхода на посетителите на уебсайта (държава, град) и действията, които са извършили на сайта (напр. кликвания, изгледи, изтегляния). Събраната по този начин информация за използването на този уебсайт се съхранява на сървъри в САЩ. Вашият IP адрес се анонимизира след обработка и преди съхранение.

Използването на този инструмент за анализ се основава на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от анонимния анализ на поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уебсайт, така и рекламите си. Ако е поискано съответното съгласие (напр. съгласие за съхранение на "бисквитки"), обработката се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

7. Бюлетин

Данни за бюлетина

Ако желаете да получавате бюлетина, предлаган на уебсайта, ние изискваме от вас адрес на електронна поща, както и информация, която ни позволява да проверим дали сте собственик на посочения адрес на електронна поща и дали сте съгласни да получавате бюлетина. Други данни няма да бъдат събирани или ще бъдат събирани само на доброволна основа. Ние използваме тези данни единствено за изпращане на исканата информация и не ги предоставяме на трети страни.

Данните, въведени във формуляра за регистрация за бюлетина, се обработват изключително въз основа на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква "а" от DSGVO). Можете да оттеглите съгласието си за съхранение на данните, имейл адреса и използването им за изпращане на бюлетина по всяко време, например чрез връзката "Отписване" в бюлетина. Законосъобразността на вече извършените операции по обработване на данни остава незасегната от оттеглянето.

Данните, които ни предоставяте за целите на получаването на бюлетина, се съхраняват от нас или от доставчика на услуги за бюлетини, докато не се отпишете от бюлетина, и се изтриват от списъка за разпространение на бюлетини, след като се отпишете от бюлетина. Данните, съхранявани от нас за други цели, остават незасегнати от това.

След като се отпишете от списъка за разпространение на бюлетини, вашият имейл адрес ще бъде съхранен от нас или от доставчика на услуги за бюлетини в черен списък, ако е необходимо, за да се предотврати изпращането на бъдещи писма. Данните от черния списък ще се използват само за тази цел и няма да бъдат обединявани с други данни. Това обслужва както Вашия интерес, така и нашия интерес да спазваме законовите изисквания при изпращането на бюлетини (легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO). Съхранението в черния списък не е ограничено във времето. Можете да възразите срещу съхранението, ако вашите интереси надделяват над нашия законен интерес.

8. Плъгини и инструменти

Google AdSense

Този уебсайт използва Google Adsense, уеб рекламна услуга, предоставяна от Google Inc, САЩ ("Google"). Google Adsense използва така наречените "бисквитки" (текстови файлове), които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от вас. Google Adsense използва и така наречените "уеб маяци" (малки невидими графики) за събиране на информация. Чрез използването на уеб маяка могат да се записват и събират прости действия, като например движението на посетителите на уебсайта. Информацията, генерирана от "бисквитката" и/или уеб маяка за използването на уебсайта от вас (включително вашия IP адрес), се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация за целите на оценяване на използването на уебсайта във връзка с рекламите, изготвяне на доклади за дейността на уебсайта и рекламите за операторите на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Google може също така да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да предотвратите съхраняването на "бисквитки" на твърдия си диск и показването на уеб маяци, като изберете "Не приемай "бисквитки" в настройките на браузъра си (в MS Internet Explorer под "Инструменти > Опции за интернет > Поверителност > Настройки"; във Firefox под "Инструменти > Настройки > Поверителност > Бисквитки"); бихме искали обаче да отбележим, че в този случай може да не можете да използвате всички функции на този уебсайт в пълния им обем. С използването на този уебсайт вие се съгласявате с обработката на данни за вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

Google Анализ

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки", които представляват текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да помогне на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. Генерираната от "бисквитката" информация за използването на уебсайта от вас (включително вашия IP адрес) се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уебсайта от ваша страна, изготвяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Google може също така да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете съответните настройки на браузъра си, но имайте предвид, че ако го направите, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. С използването на този уебсайт вие се съгласявате с обработката на данни за вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе. Можете да възразите срещу събирането и съхранението на вашите данни по всяко време.

Този уебсайт използва Google Analytics с допълнителната функция "anonymizeIP()". Това означава, че IP адресите не се съхраняват и обработват в пълен обем, а само в съкратен вид, за да се изключи всякакво пряко заключение за лицето.

YouTube с подобрена защита на данните

Този уебсайт вгражда видеоклипове от YouTube. Операторът на страниците е Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Използваме YouTube в режим на разширена защита на данните. Според YouTube този режим означава, че YouTube не съхранява никаква информация за посетителите на този уебсайт, преди те да гледат видеоклипа. Разкриването на данни на партньори на YouTube обаче не е задължително да бъде изключено от разширения режим на защита на данните. По този начин YouTube установява връзка с мрежата на Google DoubleClick, независимо дали гледате даден видеоклип.

Щом стартирате видеоклип в YouTube на този уебсайт, се установява връзка със сървърите на YouTube. Това показва на сървъра на YouTube кои наши страници сте посетили. Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, вие позволявате на YouTube да присвоява поведението ви при сърфиране директно към личния ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от акаунта си в YouTube.

Освен това, след като стартирате видеоклип, YouTube може да съхранява различни бисквитки на крайното ви устройство или да използва сравними технологии за разпознаване (напр. пръстов отпечатък на устройството). По този начин YouTube може да получи информация за посетителите на този уебсайт. Тази информация се използва, наред с другото, за събиране на статистически данни за видеоклипове, подобряване на потребителското изживяване и предотвратяване на опити за измама.

Ако е необходимо, след стартирането на видеоклип в YouTube могат да бъдат задействани допълнителни операции за обработка на данни, върху които нямаме влияние.

YouTube се използва с цел атрактивно представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO. Доколкото е поискано съответното съгласие, обработването се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация относно поверителността в YouTube, моля, вижте тяхната политика за поверителност на адрес https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Уеб шрифтове на Google (локален хостинг)

Този сайт използва т.нар. уеб шрифтове, предоставени от Google, за равномерно показване на шрифтове. Шрифтовете на Google са инсталирани локално. Връзка със сървърите на Google не се осъществява.

Можете да намерите повече информация за уеб шрифтовете на Google на адрес https://developers.google.com/fonts/faq и в политиката за поверителност на Google https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

На този уебсайт използваме "Google reCAPTCHA" (наричана по-долу "reCAPTCHA"). Доставчикът е Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Целта на reCAPTCHA е да провери дали данните, въведени на този уебсайт (например във формуляр за контакт), са направени от човек или от автоматизирана програма. За тази цел reCAPTCHA анализира поведението на посетителя на уебсайта въз основа на различни характеристики. Този анализ започва автоматично, веднага след като посетителят на уебсайта влезе в него. За целите на анализа reCAPTCHA оценява различна информация (напр. IP адрес, време, прекарано от посетителя на уебсайта на уебсайта, или движения на мишката, извършени от потребителя). Данните, събрани по време на анализа, се предават на Google.

Анализите на reCAPTCHA се извършват изцяло във фонов режим. Посетителите на уебсайта не са уведомени, че се извършва анализ.

Съхраняването и анализът на данните се основават на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да защитава своите уеб предложения от неправомерно автоматизирано шпиониране и от СПАМ. Ако е поискано съответното съгласие, обработването се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация относно Google reCAPTCHA, моля, вижте Политиката за поверителност на Google и Условията за ползване на услугата на Google в следните връзки https://policies.google.com/privacy?hl=de и https://policies.google.com/terms?hl=de.

Източник eRecht24

Product added to wishlist
Product added to compare.