Политика за поверителност

Освен ако по-долу не е посочено друго, предоставянето на вашите лични данни не е нито законово или договорно изискване, нито е необходимо за сключването на договор. Не сте задължени да предоставяте данните. Ако не го предоставите, това няма да има последствия. Това важи само дотолкова, доколкото не се предоставя друга информация при следните операции по обработка.

"Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.

Регистрационни файлове на сървъра

Можете да посещавате нашите уебсайтове, без да предоставяте никаква лична информация

Всеки път, когато влизате в нашия уебсайт, данните за използването му се предават на нас или на нашия уеб хостер/доставчик на ИТ услуги от вашия интернет браузър и се съхраняват в регистрационни данни (т.нар. сървърни регистрационни файлове). Тези съхранени данни включват например името на страницата, до която е осъществен достъп, датата и часа на достъпа, IP адреса, обема на прехвърлените данни и подалия заявката доставчик. Обработката се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес да осигурим безпроблемното функциониране на нашия уебсайт, както и да подобрим нашата оферта

Свържете се с

Отговорно

Свържете се с нас, ако желаете. Лицето, отговорно за обработката на данни, еprpmed.de Ingo Funkner,Курщрасе 7,63667NiddaГермания, +49 6043 9862 817,контакт@prpmed.de

Инициативен контакт с клиента по електронна поща

Ако установите бизнес контакт с нас по електронна поща, ние събираме вашите лични данни (име, имейл адрес, текст на съобщението) само до степента, предоставена от вас. Обработката на данните служи за целите на обработката и отговора на вашата заявка за контакт.

Ако контактът с нас служи за изпълнение на преддоговорни мерки (напр. консултация в случай на интерес към покупка, изготвяне на оферта) или се отнася до вече сключен договор между вас и нас, тази обработка на данни се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO.

Ако контактът е осъществен по други причини, това обработване на данни се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес да обработим и отговорим на вашето запитване. В този случай имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, свързани с вас, въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO, по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация.

Използваме адреса на електронната ви поща само за обработка на вашето запитване. След това данните ви ще бъдат изтрити в съответствие със законовите срокове за съхранение, освен ако не сте дали съгласието си за по-нататъшна обработка и използване.

Събиране и обработка при използване на формуляра за контакт

Когато използвате формуляра за контакт, ние събираме вашите лични данни (име, имейл адрес, текст на съобщението) само до степента, предоставена от вас. Обработката на данните служи за осъществяване на връзка с вас.

Ако контактът с нас служи за изпълнение на преддоговорни мерки (напр. консултация в случай на интерес към покупка, изготвяне на оферта) или се отнася до вече сключен договор между вас и нас, тази обработка на данни се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO.

Ако контактът е осъществен по други причини, това обработване на данни се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес да обработим и отговорим на вашето запитванеВ този случай имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, свързани с вас, въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO, по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация.

Използваме адреса на електронната ви поща само за обработка на вашето запитване. След това данните ви ще бъдат изтрити в съответствие със законовите срокове за съхранение, освен ако не сте дали съгласието си за по-нататъшна обработка и използване.

Поръчки за клиентски сметки

Клиентска сметка

Когато откривате клиентски акаунт, събираме вашите лични данни до степента, посочена в него. Обработката на данните служи за подобряване на вашето пазаруване и за опростяване на обработката на поръчките. Обработката се основава на чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД с Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни уведомите, без това да засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието до оттеглянето. След това вашият клиентски акаунт ще бъде изтрит.

Събиране, обработване и предаване на лични данни за поръчки

Когато направите поръчка, ние събираме и обработваме вашите лични данни само доколкото това е необходимо за изпълнението и обработката на вашата поръчка и за разглеждане на вашите запитвания. Предоставянето на данните е необходимо за сключването на договора. Ако не го предоставите, договорът няма да бъде сключен. Обработката се основава на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO и е необходима за изпълнението на договор с вас

Вашите данни се предават например на избраните от вас транспортни фирми и доставчици на дропшипинг, доставчици на платежни услуги, доставчици на услуги за обработка на поръчки и доставчици на ИТ услуги. Във всички случаи спазваме стриктно законовите изисквания. Обхватът на прехвърлянето на данни е ограничен до минимум.

Реклама

Използване на имейл адреса за изпращане на бюлетини

Използваме Вашия имейл адрес, независимо от обработката на договора, изключително за наши собствени рекламни цели за изпращане на бюлетини, при условие че сте дали изрично съгласие за това. Обработката се основава на чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД с Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да се отрази на законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието до оттеглянето. За тази цел можете да се отпишете от бюлетина по всяко време, като използвате съответната връзка в бюлетина или като ни уведомите. След това имейл адресът ви ще бъде премахнат от списъка за разпространение

Вашите данни ще бъдат предадени на доставчик на услуги за маркетинг по електронна поща в рамките на обработката на поръчки. Вашите данни няма да бъдат предавани на други трети страни.

Управление на стоките

Използване на външна система за управление на стоките

Използваме система за планиране на ресурсите на предприятието за обработка на договори в рамките на обработката на поръчки. За тази цел вашите лични данни, събрани в контекста на поръчката, се предават на

xentral ERP Software GmbH

предадени.

Доставчик на платежни услуги

Използване на PayPal

На нашия уебсайт използваме платежната услуга PayPal на PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Люксембург; "PayPal"). Обработката на данните служи за целите на това да ви предложим плащане чрез услугата за плащане. При избора и използването на плащане чрез PayPal данните, необходими за обработката на плащането, се предават на PayPal, за да може да изпълни договора с вас с избрания метод на плащане. Това обработване се основава на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO.

Всички транзакции с PayPal се подчиняват на политиката за поверителност на PayPal. Можете да го намерите подhttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Използване на PayPal Express

На нашия уебсайт използваме услугата за плащане PayPal Express на PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Люксембург; "PayPal"). Обработката на данните служи за целите на това да ви предложим плащане чрез услугата за експресно плащане на PayPal. За да се интегрира тази платежна услуга, е необходимо PayPal да събира, съхранява и анализира данни (например IP адрес, тип устройство, операционна система, тип браузър, местоположение на вашето устройство), когато посещавате уебсайта. За тази цел могат да се използват и бисквитки. Бисквитките позволяват разпознаването на вашия браузър.

Вашите лични данни се обработват въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес да предлагаме ориентирана към клиентите гама от различни методи за плащанеИмате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.

При избора и използването на PayPal Express данните, необходими за обработката на плащанията, се предават на PayPal, за да може да изпълни договора с вас с избрания метод на плащане. Това обработване се основава на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO. Повече информация за обработката на данни при използване на услугата за плащане PayPal Express можете да намерите в свързаната декларация за защита на данните на адресwww.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.

Използване на PayPal Check-Out

На нашия уебсайт използваме платежната услуга PayPal Check-Out на PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Люксембург; "PayPal"). Обработката на данните служи за целите на това да ви предложим плащане чрез услугата за плащане. При избора и използването на плащане чрез PayPal, кредитна карта чрез PayPal, директен дебит чрез PayPal или "Плати по-късно" чрез PayPal данните, необходими за обработката на плащането, се предават на PayPal, за да може да изпълни договора с вас с избрания метод на плащане. Това обработване се основава на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO.

Кредитна карта чрез PayPal, директен дебит чрез PayPal и "Плати по-късно" чрез PayPal

За отделни методи на плащане, като например кредитна карта чрез PayPal, директен дебит чрез PayPal или "Плати по-късно" чрез PayPal, PayPal си запазва правото да извърши проверка на кредитоспособността въз основа на математико-статистически методи, използвайки кредитни агенции. За тази цел PayPal предава личните данни, необходими за проверка на кредитоспособността, на кредитна агенция и използва получената информация за статистическата вероятност от неизпълнение на задълженията за вземане на обмислено решение за установяване, изпълнение или прекратяване на договорните отношения. Информацията за кредитоспособността може да включва вероятностни стойности (стойности на точките), които се изчисляват въз основа на научно признати математико-статистически процедури и в чието изчисляване, наред с други неща, се включват данни за адреса. Вашите интереси, които заслужават защита, се вземат предвид в съответствие със законовите разпоредби. Обработката на данните служи за целите на оценката на кредитоспособността за сключване на договор. Обработката се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO поради нашия надделяващ легитимен интерес за защита от неизпълнение на плащания, когато PayPal извършва авансови плащания

Имате право по всяко време да възразите срещу обработката на личните ви данни въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е от DSGVO по причини, произтичащи от конкретната ви ситуация, като уведомите PayPal. Предоставянето на данните е необходимо за сключването на договора с искания от вас начин на плащане. Ако не предоставите тези данни, договорът няма да бъде сключен с избрания от вас начин на плащане.

Доставчик от трета страна

Когато плащате чрез метод за плащане на доставчик от трета страна, данните, необходими за обработка на плащането, се предават на PayPal. Това обработване се основава на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO. За да се осъществи този метод на плащане, данните могат да бъдат предадени от PayPal на съответния доставчик. Това обработване се основава на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO. Местни доставчици от трети страни могат да бъдат например

- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Мюнхен, Германия)

- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Франкфурт на Майн, Германия)

Покупка по сметка чрез PayPal

Когато плащате чрез метода за плащане "покупка по сметка", данните, необходими за обработка на плащането, първо се предават на PayPal. За изпълнението на този метод на плащане данните ще бъдат предадени от PayPal на Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin; "Ratepay"), за да може да изпълни договора с вас с избрания метод на плащане. Това обработване се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO. Ако е необходимо, Ratepay извършва кредитна проверка въз основа на математико-статистически процедури (вероятностни или оценъчни стойности) и кредитоспособността на клиентантер използването на кредитни агенции чрез процеса, описан по-горе. Обработката на данните служи за целите на оценката на кредитоспособността за сключване на договор. Обработката се извършва на основание чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД поради нашия надделяващ легитимен интерес за защита срещу неизпълнение на задълженията за плащане, когато Ratepay извършва авансови плащания. Можете да намерите повече информация за защитата на данните и за това кои кредитни агенции използват Ratpay на адрес https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/ и https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/.

Можете да намерите по-подробна информация за обработката на данни при използване на PayPal в свързаната декларация за защита на данните на адрес https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Използване на доставчика на платежни услуги Mollie

Използваме доставчика на платежни услуги Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Амстердам, Нидерландия; "Mollie"), за да обработваме плащания на нашия уебсайт. Целта на обработката на данните е да можем да ви предложим различни методи за плащане, като обработваме плащанията чрез доставчика на платежни услуги Mollie. Ако сте избрали една от опциите за плащане на доставчика на платежни услуги Mollie, данните, необходими за обработката на плащането, ще бъдат предадени на Mollie. Това включва данни за плащанията ви (например номер на банкова сметка или номер на кредитна карта), вашия IP адрес, вашия интернет браузър и тип устройство, а в някои случаи и вашето име и фамилия, адресни данни и информация за продукта или услугата, които сте закупили от нас. Тази обработка на данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO. Повече информация за обработката на данни при използването на доставчика на платежни услуги Mollie можете да намерите в свързаната с това декларация за защита на данните https://www.mollie.com/de/privacy

Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или от интернет браузъра в компютърната система на потребителя. Когато потребителят извика даден уебсайт, в операционната му система може да бъде запазена бисквитка. Тази "бисквитка" съдържа характерен низ от знаци, който позволява на браузъра да бъде идентифициран по уникален начин при повторно извикване на уебсайта.

Бисквитките се съхраняват на вашия компютър. Следователно имате пълен контрол върху използването на бисквитките. С избора на подходящи технически настройки в интернет браузъра си можете да бъдете уведомявани преди задаването на "бисквитки" и да вземете индивидуално решение за тяхното приемане, както и да предотвратите съхраняването на "бисквитки" и предаването на съдържащите се в тях данни. Вече запаметените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Въпреки това бихме искали да обърнем внимание, че в такъв случай може да не можете да използвате всички функции на този уебсайт в пълния им обем.

Можете да научите как да управлявате (включително да деактивирате) "бисквитките" в основните браузъри, като последвате връзките по-долу:

Хром https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Сафари https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Технически необходими бисквитки

Освен ако в декларацията за защита на данните по-долу не е посочено друго, ние използваме тези технически необходими "бисквитки" само с цел да направим нашата оферта по-удобна за ползване, ефективна и сигурна. Освен това "бисквитките" позволяват на нашите системи да разпознават браузъра ви дори след промяна на страницата и да ви предлагат услуги. Някои функции на нашия уебсайт не могат да се предлагат без използването на бисквитки. За тях е необходимо браузърът да бъде разпознат дори след промяна на страницата.

Използването на "бисквитки" или сходни технологии се извършва на основание § 25, ал. 2 от TTDSG. Обработката на Вашите лични данни се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес да осигурим оптимална функционалност на уебсайта, както и удобен за потребителя и ефективен дизайн на нашата оферта.

Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.

Анализ на проследяването на реклами

Използване на Google Анализ

На нашия уебсайт използваме услугата за уеб анализ Google Analytics, предоставяна от Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; "Google").

Обработката на данните служи за анализ на този уебсайт и неговите посетители, както и за маркетингови и рекламни цели. За тази цел Google ще използва информацията, получена от името на оператора на този уебсайт, с цел оценка на използването на уебсайта от ваша страна, изготвяне на доклади за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет, на оператора на уебсайта. В този процес може да бъде събрана следната информация, наред с другото: IP адрес, дата и час на разглеждане на страницата, път на кликване, информация за браузъра, който използвате, и за устройството, което използвате (устройство), посетени страници, URL на препращащия адрес (уебсайт, от който сте достъпили нашия уебсайт), данни за местоположението, действия при покупка. IP адресът, предаден от вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.

Google Анализ използва технологии като бисквитки, уеб съхранение в браузъра и пиксели за проследяване, които позволяват анализ на използването на уебсайта от вас. Генерираната от нея информация за използването на този уебсайт обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. За САЩ няма решение на Комисията на ЕС относно адекватността. Прехвърлянето на данни се извършва, наред с другото, въз основа на стандартни договорни клаузи като подходящи гаранции за защита на личните данни, които могат да бъдат видени на адрес https://policies.google.com/privacy/frameworks и https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Достъп до данните ви имат както Google, така и американските правителствени агенции. Данните ви могат да бъдат свързани от Google с други данни, като например историята на търсенето ви, личните ви акаунти, данни за използването ви от други устройства и всякакви други данни, които Google може да има за вас.

На този уебсайт е активирана IP анонимизация. Това означава, че вашият IP адрес ще бъде предварително съкратен от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други договарящи се държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и там се съкращава.

Вашите лични данни се обработват въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес за ориентирано към търсенето и целенасочено проектиране на уебсайта. Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.

Можете да предотвратите събирането от Google на данни, генерирани от Google Analytics и свързани с използването на уебсайта от вас (включително вашия IP адрес), и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, която е налична под следната връзка https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

За да предотвратите събирането и съхраняването на данни от Google Analytics на различни устройства, можете да зададете бисквитка за отказ. Бисквитките за отказване предотвратяват бъдещото събиране на вашите данни при посещение на този уебсайт. Трябва да се откажете от участие във всички използвани системи и устройства, за да бъде това напълно ефективно. Ако изтриете "бисквитката" за отказ, заявките отново ще бъдат изпратени до Google. Ако кликнете тук, ще бъде зададена бисквитката за отказ Деактивирайте Google Анализ.

Можете да намерите повече информация за условията за ползване и защитата на данните на адрес https://www.google.com/analytics/terms/de.html или под https://www.google.de/intl/de/policies/ и под https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Използване на проследяване на реализациите в Google Ads

Използваме програмата за онлайн реклама "Google Ads" на нашия уебсайт и в този контекст проследяване на конверсиите (оценка на действията при посещение). Google Conversion Tracking е услуга за анализ, предоставяна от Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).

Когато кликнете върху реклама, поставена от Google, на компютъра ви се съхранява бисквитка за проследяване на реализациите. Тези "бисквитки" са с ограничена валидност, не съдържат никакви лични данни и следователно не се използват за лична идентификация. Ако посетите определени страници на нашия уебсайт и срокът на "бисквитката" все още не е изтекъл, Google и ние ще можем да разпознаем, че сте кликнали върху рекламата и сте били пренасочени към тази страница. Всеки клиент на Google Ads получава различна бисквитка. По този начин няма как бисквитките да бъдат проследени в уебсайтовете на клиентите на Ads.

Информацията, получена с помощта на "бисквитката" за конвертиране, се използва за създаване на статистика за конвертирането. Това ни показва общия брой на потребителите, които са кликнали върху някоя от нашите реклами и са били пренасочени към страница с таг за проследяване на реализациите. Въпреки това не получаваме никаква информация, с която потребителите могат да бъдат идентифицирани лично.

Вашите данни могат да бъдат прехвърлени на сървърите на Google LLCпрехвърлени в САЩ. За САЩ няма решение на Комисията на ЕС относно адекватността. Прехвърлянето на данни се извършва, наред с другото, въз основа на стандартни договорни клаузи като подходящи гаранции за защита на личните данни, които могат да бъдат разгледани на адрес https://policies.google.com/privacy/frameworks и https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Вашите лични данни се обработват въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес да насочваме към посетителите на сайта реклами, базирани на интересиИмате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.

Можете да деактивирате персонализираните за вас реклами в настройките за рекламиране на Google. Инструкции за това можете да намерите на адрес https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Освен това можете да предотвратите използването на бисквитки от трети страни, като посетите страницата за отказване на Инициативата за мрежова реклама на адрес https://www.networkadvertising.org/choices/ и да приложите допълнителната информация за отказване, посочена там. След това няма да бъдете включени в статистиката за проследяване на реализациите.

Можете да намерите повече информация и политиката за поверителност на Google на следния адрес https://www.google.de/policies/privacy/

Използване на функцията за ремаркетинг или "подобни целеви групи" на Google Inc.

На нашия уебсайт използваме функцията за ремаркетинг или "подобни целеви групи" на Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).

Приложението служи за анализ на поведението и интересите на посетителите. Google използва "бисквитки", за да извършва анализ на използването на уебсайта, който е основа за създаването на реклами, базирани на интереси. Бисквитките се използват за записване на посещенията на уебсайта, както и за анонимни данни за използването на уебсайта. Не се съхраняват лични данни на посетителите на уебсайта. Ако впоследствие посетите друг уебсайт от мрежата за показване на Google, ще ви бъдат показани реклами, които е много вероятно да вземат предвид предварително посетените продуктови и информационни области.

Вашите данни може да бъдат предадени на сървърите на Google LLC в САЩ. За САЩ няма решение на Комисията на ЕС относно адекватността. Прехвърлянето на данни се извършва, наред с другото, въз основа на стандартни договорни клаузи като подходящи гаранции за защита на личните данни, които могат да бъдат разгледани на адрес https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Вашите лични данни се обработват въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес да насочваме към посетителите на сайта реклами, базирани на интересиИмате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.

Можете да деактивирате за постоянно използването на бисквитки от Google, като последвате връзката по-долу и изтеглите и инсталирате предоставената там приставка https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Освен това можете да предотвратите използването на бисквитки от трети страни, като посетите страницата за отказване от Инициативата за мрежова реклама на адрес https://www.networkadvertising.org/choices/ и да приложите допълнителната информация за отказване, посочена там.

Можете да намерите повече информация за ремаркетинга на Google и свързаната с него декларация за защита на данните на адрес https://www.google.com/privacy/ads/

Плъгини и различни неща

Използване на Google Tag Manager

На нашия уебсайт използваме Google Tag Manager на Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; "Google")

Това приложение управлява тагове на JavaScript и HTML тагове, които се използват по-специално за прилагане на инструменти за проследяване и анализ. Обработката на данните служи за целите на ориентирано към търсенето проектиране и оптимизиране на нашия уебсайт.

Самият Google Tag Manager не съхранява бисквитки и не обработва лични данни. Той обаче позволява задействането на други тагове, които могат да събират и обработват лични данни.

Можете да намерите повече информация за условията за ползване и защитата на данните тук.

Използване на YouTube

На нашия уебсайт използваме функцията за вграждане на видеоклипове в YouTube на Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; "YouTube").YouTube е компания, свързана с Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Функцията показва видеоклипове, съхранявани в YouTube, в iFrame на уебсайта. Активирана е опцията "Режим на разширена защита на данните". Това означава, че YouTube не съхранява никаква информация за посетителите на уебсайта. Само когато гледате даден видеоклип, информацията за него се предава на YouTube и се съхранява там. Вашите данни могат да бъдат предадени в САЩ. За САЩ няма решение на Комисията на ЕС относно адекватността. Прехвърлянето на данни се извършва, наред с другото, въз основа на стандартни договорни клаузи като подходящи гаранции за защита на личните данни, които могат да бъдат видени на адрес https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Вашите лични данни се обработват въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес за ориентирано към търсенето и целенасочено проектиране на уебсайта. Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.

За повече информация относно събирането и използването на данни от YouTube и Google, вашите права в тази връзка и начините за защита на личните ви данни, моля, вижте информацията за защита на данните на YouTube на адрес https://www.youtube.com/t/privacy.

Права на субекта на данните и период на съхранение

Продължителност на съхранението

След като договорът бъде напълно обработен, данните първоначално се съхраняват за срока на гаранционния период, след което се вземат предвид законовите, по-специално данъчните и търговските, срокове за съхранение и след това се изтриват след изтичането на периода, освен ако не сте дали съгласието си за по-нататъшна обработка и използване.

Права на субекта на данни

Ако са изпълнени законовите изисквания, имате следните права съгласно членове 15-20 от DSGVO: право на информация, на корекция, на изтриване, на ограничаване на обработката, на преносимост на данните.

Освен това имате право да възразите срещу обработването на основание член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO и срещу обработването за целите на директния маркетинг в съответствие с член 21, параграф 1 от DSGVO.

Право на обжалване пред надзорния орган

В съответствие с член 77 от DSGVO имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако смятате, че обработката на личните ви данни не е законосъобразна.

Можете да подадете жалба, наред с другото, до отговорния за нас надзорен орган, с който можете да се свържете на следните данни за контакт:

Комисар за защита на данните и свобода на информацията в Хесен

Пощенска кутия 3163

65021 Висбаден

Тел.: +49 611 14080

Факс: +49 611 1408900 или +49 611 1408901

Електронна поща: poststelle@datenschutz.hessen.de

Право на възражение

Ако изброената тук обработка на лични данни се основава на нашия легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO, имате право по всяко време да възразите срещу тази обработка с действие за в бъдеще по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация.

След подаване на възражението обработката на съответните данни се прекратява, освен ако не можем да докажем убедителни законни основания за обработката, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи, или ако обработката служи за целите на предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

последна актуализация: 29.11.2022

Product added to wishlist
Product added to compare.
group_work Съгласие за бисквитки