Политика за поверителност

Освен ако по-долу не е посочено друго, предоставянето на вашите лични данни не е нито законово или договорно изискване, нито е необходимо за сключването на договор. Вие не сте задължени да предоставяте данните. Непредоставянето им няма да има последствия. Това важи само дотолкова, доколкото не се предоставя друга информация при следните операции по обработване.
"Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.


Регистрационни файлове на сървъра
Можете да посещавате нашите уебсайтове, без да предоставяте никаква лична информация.
Всеки път, когато влизате в нашия уебсайт, данните за използване се предават на нас или на нашия уеб хостинг/доставчик на ИТ услуги от вашия интернет браузър и се съхраняват в регистрационни данни (т.нар. сървърни регистрационни файлове). Тези съхранени данни включват например името на страницата, до която е осъществен достъп, датата и часа на достъпа, IP адреса, обема на прехвърлените данни и доставчика, който е направил заявката.
Обработката се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес да осигурим безпроблемното функциониране на нашия уебсайт, както и да подобрим нашата оферта.

Свържете се с

Отговорно
Свържете се с нас, ако желаете. Лицето, отговорно за обработката на данните, е:prpmed.de Ingo Funkner,Курщрасе 7,63667NiddaГермания,+49 6043 9862 817,контакт@prpmed.de

Инициативен контакт с клиента по електронна поща
Ако установите бизнес контакт с нас по електронна поща, ние събираме вашите лични данни (име, имейл адрес, текст на съобщението) само до степента, предоставена от вас. Обработката на данните служи за целите на обработката и отговора на вашата заявка за контакт.
Ако контактът служи за изпълнение на преддоговорни мерки (напр. консултации в случай на интерес към покупка, изготвяне на оферта) или се отнася до вече сключен договор между Вас и нас, обработката на данните се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO.
Ако контактът е осъществен по други причини, това обработване на данни се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес да обработим и отговорим на вашето запитване.В този случай имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, свързани с вас, въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO, по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация.
Използваме адреса на електронната ви поща само за обработка на вашето запитване. След това данните ви ще бъдат изтрити в съответствие със законовите срокове за съхранение, освен ако не сте дали съгласието си за по-нататъшна обработка и използване.

Събиране и обработка при използване на формуляра за контакт
Когато използвате формуляра за контакт, ние събираме вашите лични данни (име, имейл адрес, текст на съобщението) само до степента, предоставена от вас. Обработката на данните служи за осъществяване на връзка с вас.

Ако контактът служи за изпълнение на преддоговорни мерки (напр. съвет в случай на интерес към покупка, изготвяне на оферта) или се отнася до вече сключен договор между Вас и нас, обработката на данните се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO.
Ако контактът е осъществен по други причини, това обработване на данни се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес да обработим и отговорим на вашето запитване.В този случай имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, свързани с вас, въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO, по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация.
Използваме адреса на електронната ви поща само за обработка на вашето запитване. След това данните ви ще бъдат изтрити в съответствие със законовите срокове за съхранение, освен ако не сте дали съгласието си за по-нататъшна обработка и използване.


Поръчки за клиентски сметки

Клиентска сметка
Когато откривате клиентски акаунт, събираме вашите лични данни до степента, посочена в него. Обработката на данните служи за подобряване на вашето пазаруване и за опростяване на обработката на поръчките. Обработката се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, б. "а" от DSGVO с Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни уведомите за това, без да се засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието до оттеглянето му. След това вашият клиентски профил ще бъде изтрит.


Събиране, обработване и предаване на лични данни за поръчки
Когато направите поръчка, ние събираме и обработваме вашите лични данни само доколкото това е необходимо за изпълнението и обработката на вашата поръчка и за разглеждане на вашите запитвания. Предоставянето на данните е необходимо за сключването на договора. Непредоставянето им ще доведе до отказ от сключване на договор. Обработката се основава на чл. 6, ал. 1, б. "б" от DSGVO и е необходима за изпълнението на договора с Вас.
Вашите данни се предават например на избраните от вас транспортни фирми и доставчици на дропшипинг, доставчици на платежни услуги, доставчици на услуги за обработка на поръчки и доставчици на ИТ услуги. Във всички случаи спазваме стриктно законовите изисквания. Обхватът на предаването на данни е ограничен до минимум.


Реклама

Използване на имейл адреса за изпращане на бюлетини
Използваме Вашия имейл адрес, независимо от обработката на договора, изключително за наши собствени рекламни цели за изпращане на бюлетини, при условие че сте дали изрично съгласие за това. Обработката се основава на чл. 6, ал. 1, б. "а" от DSGVO с вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да се отрази на законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието до оттеглянето му. За тази цел можете да се отпишете от бюлетина по всяко време, като използвате съответната връзка в бюлетина или като ни уведомите. След това вашият имейл адрес ще бъде премахнат от списъка за разпространение.


Вашите данни ще бъдат предадени на доставчик на услуги за маркетинг по електронна поща в рамките на обработката на поръчки. Вашите данни няма да бъдат предавани на други трети страни.


Управление на стоките

Използване на външна система за управление на стоките
Използваме система за планиране на ресурсите на предприятието за обработка на договори в рамките на обработката на поръчки. За тази цел вашите лични данни, събрани в контекста на поръчката, се предават на

xentral ERP Software GmbH
предадени.


Доставчик на платежни услуги

Използване на PayPal
На нашия уебсайт използваме платежната услуга PayPal на PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Люксембург; "PayPal"). Обработката на данните служи за целите на това да можем да ви предложим плащане чрез платежната услуга. При избора и използването на плащане чрез PayPal данните, необходими за обработката на плащането, се предават на PayPal, за да може да изпълни договора с вас с избрания метод на плащане. Тази обработка се основава на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO.

Всички транзакции с PayPal се подчиняват на политиката за поверителност на PayPal. Можете да я намерите подhttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Използване на PayPal Express
На нашия уебсайт използваме услугата за плащане PayPal Express на PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Люксембург; "PayPal"). Обработката на данните служи за целите на това да можем да ви предложим плащане чрез услугата за експресни плащания PayPal Express. За да се интегрира тази услуга за плащане, е необходимо PayPal да събира, съхранява и анализира данни (например IP адрес, тип устройство, операционна система, тип браузър, местоположение на вашето устройство), когато извиквате уебсайта. За тази цел могат да се използват и бисквитки. Бисквитките позволяват разпознаването на вашия браузър.
Вашите лични данни се обработват въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес да предлагаме ориентирана към клиентите гама от различни методи за плащане.Имате право по всяко време да възразите срещу това обработване на лични данни, свързани с вас, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.
При избора и използването на PayPal Express данните, необходими за обработката на плащанията, се предават на PayPal, за да може да изпълни договора с вас с избрания метод на плащане. Тази обработка се основава на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO. Повече информация за обработката на данни при използване на услугата за плащане PayPal Express можете да намерите в свързаната декларация за защита на данните на адресwww.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.


Използване на доставчика на платежни услуги Mollie
Използваме доставчика на платежни услуги Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Амстердам, Нидерландия; "Mollie"), за да обработваме плащания на нашия уебсайт. Целта на обработката на данните е да можем да ви предложим различни методи за плащане, като обработваме плащанията чрез доставчика на платежни услуги Mollie. Ако сте избрали една от възможностите за плащане на доставчика на платежни услуги Mollie, данните, необходими за обработката на плащанията, ще бъдат предадени на Mollie. Това включва данни за плащането Ви (например номер на банкова сметка или номер на кредитна карта), Вашия IP адрес, Вашия интернет браузър и тип устройство, а в някои случаи и Вашето име и фамилия, данни за адреса и информация за продукта или услугата, които сте закупили от нас. Тази обработка на данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO. Повече информация за обработката на данни при използване на доставчика на платежни услуги Mollie можете да намерите в свързаната с това декларация за защита на даннитеhttps://www.mollie.com/de/privacy

Бисквитки
Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или от интернет браузъра в компютърната система на потребителя. Когато потребителят извика даден уебсайт, в операционната система на потребителя може да се съхрани бисквитка. Тази "бисквитка" съдържа характерен низ от знаци, който позволява уникално идентифициране на браузъра при повторно извикване на уебсайта.
Бисквитките се съхраняват на вашия компютър. Следователно имате пълен контрол върху използването на бисквитките. Чрез избора на подходящи технически настройки в интернет браузъра си можете да бъдете уведомявани преди задаването на бисквитки и да вземете индивидуално решение за тяхното приемане, както и да предотвратите съхраняването на бисквитки и предаването на съдържащите се в тях данни. Вече съхранените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Бихме искали обаче да обърнем внимание, че тогава може да не можете да използвате всички функции на този уебсайт в пълния им обем.
Можете да научите как да управлявате (включително да деактивирате) "бисквитките" в основните браузъри, като последвате връзките по-долу:
Технически необходими бисквитки
Освен ако в декларацията за защита на данните по-долу не е посочено друго, ние използваме тези технически необходими "бисквитки" само с цел да направим нашата оферта по-удобна за потребителя, по-ефективна и по-сигурна. Освен това "бисквитките" позволяват на нашите системи да разпознават браузъра ви дори след промяна на страницата и да ви предлагат услуги. Някои функции на нашия уебсайт не могат да бъдат предлагани без използването на бисквитки. За тях е необходимо браузърът да бъде разпознат дори след промяна на страницата.
Използването на "бисквитки" или сходни технологии се извършва на основание § 25, ал. 2 от TDDDG. Обработката на Вашите лични данни се извършва на основание чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес да осигурим оптимална функционалност на уебсайта, както и удобен за потребителя и ефективен дизайн на нашата оферта.
Имате право по всяко време да възразите срещу това обработване на лични данни, свързани с вас, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.


Анализ на проследяването на реклами

Използване на Google Анализ
На нашия уебсайт използваме услугата за уеб анализ Google Analytics, предоставяна от Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; "Google").
Обработката на данните служи за анализ на този уебсайт и неговите посетители, както и за маркетингови и рекламни цели. За тази цел Google ще използва получената информация от името на оператора на този уебсайт с цел оценка на използването на уебсайта от Ваша страна, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет, на оператора на уебсайта. В този процес може да бъде събрана, наред с другото, следната информация: IP адрес, дата и час на разглеждане на страницата, път на кликване, информация за браузъра, който използвате, и за устройството, което използвате (устройство), посетени страници, URL на препращащия адрес (уебсайт, от който сте достъпили нашия уебсайт), данни за местоположението, дейности по закупуване. IP адресът, предаден от Вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.
Google Анализ използва технологии като бисквитки, уеб съхранение в браузъра и пиксели за проследяване, които позволяват анализ на използването на уебсайта от вас. Генерираната по този начин информация за използването на този уебсайт от Ваша страна обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. За САЩ има решение за адекватност на Комисията на ЕС - Трансатлантическата рамка за защита на личните данни (TADPF). Google не е сертифицирана съгласно TADPF. Прехвърлянето на данни се извършва, наред с другото, въз основа на стандартни договорни клаузи като подходящи гаранции за защита на личните данни, които могат да се видят на адресhttps://policies.google.com/privacy/frameworksиhttps://business.safety.google/adsprocessorterms/. Достъп до данните ви имат както Google, така и американските правителствени агенции. Данните ви могат да бъдат свързани от Google с други данни, като например историята на търсенето ви, личните ви акаунти, данни за използването ви от други устройства и всякакви други данни, които Google може да има за вас.
На този уебсайт е активирана IP анонимизация. Това означава, че вашият IP адрес ще бъде предварително съкратен от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден на сървър на Google в САЩ и съкратен там.
Обработката на Вашите лични данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO от нашия първостепенен легитимен интерес за ориентирано към търсенето и целенасочено проектиране на уебсайта.Имате право по всяко време да възразите срещу това обработване на лични данни, свързани с вас, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.
Можете да предотвратите събирането от Google на данни, генерирани от Google Analytics и свързани с използването на уебсайта от вас (включително вашия IP адрес), и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, която е налична под следната връзка:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
За да предотвратите събирането и съхраняването на данни от Google Analytics на различни устройства, можете да зададете бисквитка за отказ. Бисквитките за отказване предотвратяват бъдещото събиране на вашите данни, когато посещавате този уебсайт. За да бъде напълно ефективна тази опция, трябва да се откажете от нея във всички използвани системи и устройства. Ако изтриете "бисквитката" за отказване, заявките ще бъдат изпратени отново до Google. Ако кликнете тук, бисквитката за отказване ще бъде зададена:Деактивирайте Google Анализ.
Можете да намерите повече информация за условията за ползване и защитата на данните на адресhttps://www.google.com/analytics/terms/de.htmlили подhttps://www.google.de/intl/de/policies/и подhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Използване на проследяване на реализациите в Google Ads
Използваме програмата за онлайн реклама "Google Ads" на нашия уебсайт и в този контекст проследяване на конверсиите (оценка на действията при посещение). Проследяването на конверсиите в Google е услуга за анализ, предоставяна от Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).
Когато кликнете върху реклама, поставена от Google, на компютъра ви се запазва "бисквитка" за проследяване на реализациите. Тези "бисквитки" са с ограничена валидност, не съдържат никакви лични данни и следователно не се използват за лична идентификация. Ако посетите определени страници на нашия уебсайт и срокът на валидност на "бисквитката" все още не е изтекъл, Google и ние ще можем да разпознаем, че сте кликнали върху рекламата и сте били пренасочени към тази страница. Всеки клиент на Google Ads получава различна бисквитка. По този начин няма начин бисквитките да бъдат проследени в уебсайтовете на клиентите на Ads.
Информацията, получена с помощта на "бисквитката" за конвертиране, се използва за създаване на статистика за конвертирането. Това ни показва общия брой потребители, които са кликнали върху някоя от нашите реклами и са били пренасочени към страница с таг за проследяване на конверсиите. Въпреки това не получаваме никаква информация, с която потребителите могат да бъдат идентифицирани лично.
Вашите данни може да бъдат предадени на сървърите на Google LLC в САЩ. За САЩ е налице решение на Комисията на ЕС за адекватност - Трансатлантическата рамка за защита на личните данни (TADPF). Google не е сертифицирана по TADPF. Прехвърлянето на данни се извършва, наред с другото, въз основа на стандартни договорни клаузи като подходящи гаранции за защита на личните данни, които могат да се видят на адресhttps://policies.google.com/privacy/frameworksиhttps://business.safety.google/adscontrollerterms/.
Вашите лични данни се обработват въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес да насочваме към посетителите на сайта реклами, базирани на интереси.Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.
Можете да деактивирате персонализираните за вас реклами в настройките за рекламиране на Google. Можете да намерите инструкции как да направите това на адресhttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Освен това можете да предотвратите използването на бисквитки от трети страни, като посетите страницата за отказване на Инициативата за мрежова реклама на адресhttps://www.networkadvertising.org/choices/и да приложите допълнителната информация за отказване, посочена там. След това няма да бъдете включени в статистиката за проследяване на реализациите.
Можете да намерите повече информация и политиката за поверителност на Google на следния адрес:https://www.google.de/policies/privacy/
Използване на функцията за ремаркетинг или "подобни целеви групи" на Google Inc.
На нашия уебсайт използваме функцията за ремаркетинг или "подобни целеви групи" на Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).
Приложението служи за анализ на поведението и интересите на посетителите. Google използва "бисквитки", за да извършва анализ на използването на уебсайта, който е основа за създаването на реклами, базирани на интереси. Бисквитките се използват за записване на посещенията на уебсайта, както и за анонимни данни за използването на уебсайта. Не се съхраняват лични данни на посетителите на уебсайта. Ако впоследствие посетите друг уебсайт в мрежата на Google Display Network, ще ви бъдат показвани реклами, за които е много вероятно да вземат предвид предварително посетените продуктови и информационни области.
Вашите данни може да бъдат предадени на сървърите на Google LLC в САЩ. За САЩ има решение за адекватност на Комисията на ЕС - Трансатлантическата рамка за защита на личните данни (TADPF). Google не е сертифицирана съгласно TADPF. Прехвърлянето на данни се извършва, наред с другото, въз основа на стандартни договорни клаузи като подходящи гаранции за защита на личните данни, които могат да се видят на адресhttps://policies.google.com/privacy/frameworks.
Вашите лични данни се обработват въз основа на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO поради нашия първостепенен легитимен интерес да насочваме към посетителите на сайта реклами, базирани на интереси.Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.
Можете да деактивирате за постоянно използването на бисквитки от Google, като последвате връзката по-долу, изтеглите и инсталирате предоставената там приставка:https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Освен това можете да предотвратите използването на бисквитки от трети страни, като посетите страницата за отказване на Инициативата за мрежова реклама на адресhttps://www.networkadvertising.org/choices/и да приложите допълнителната информация за отказване, посочена там.
Можете да намерите повече информация за ремаркетинга на Google и свързаната с него политика за поверителност на адрес:https://www.google.com/privacy/ads/


Плъгини и различни неща

Използване на Google Tag Manager
На нашия уебсайт използваме Google Tag Manager на Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; "Google").
Това приложение управлява тагове на JavaScript и HTML тагове, които се използват по-специално за прилагане на инструменти за проследяване и анализ. Обработката на данните служи за целите на ориентираното към търсенето проектиране и оптимизиране на нашия уебсайт.
Самият Google Tag Manager не съхранява бисквитки и не обработва лични данни. Той обаче позволява задействането на други тагове, които могат да събират и обработват лични данни.
Можете да намерите повече информация за условията за ползване и защитата на даннитетук.

Използване на YouTube
На нашия уебсайт използваме функцията за вграждане на видеоклипове в YouTube на Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; "YouTube").YouTube е компания, свързана с Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Функцията показва видеоклипове, съхранявани в YouTube, в iFrame на уебсайта. Активирана е опцията "Разширен режим на защита на данните". Това означава, че YouTube не съхранява никаква информация за посетителите на уебсайта. Само когато гледате видеоклип, информацията за него се предава на YouTube и се съхранява там. Вашите данни могат да бъдат предадени в САЩ. За САЩ има решение за адекватност на Комисията на ЕС - Трансатлантическата рамка за защита на личните данни (TADPF). YouTube не е сертифициран по TADPF. Прехвърлянето на данни се извършва, наред с другото, въз основа на стандартни договорни клаузи като подходящи гаранции за защита на личните данни, които могат да се видят на адресhttps://policies.google.com/privacy/frameworks.
Обработката на Вашите лични данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO от нашия първостепенен легитимен интерес за ориентирано към търсенето и целенасочено проектиране на уебсайта.Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.
За повече информация относно събирането и използването на данни от YouTube и Google, вашите права в тази връзка и начините за защита на личните ви данни, моля, вижте информацията за защита на данните на YouTube на адресhttps://www.youtube.com/t/privacy.Права на субекта на данните и период на съхранение

Продължителност на съхранението
След като договорът бъде напълно обработен, данните първоначално се съхраняват за срока на гаранционния период, след което се вземат предвид законовите, по-специално данъчните и търговските, срокове за съхранение и след това се изтриват след изтичането на периода, освен ако не сте дали съгласието си за по-нататъшна обработка и използване.


Права на субекта на данни
Ако са изпълнени законовите изисквания, имате следните права съгласно членове 15-20 от DSGVO: право на информация, на корекция, на изтриване, на ограничаване на обработката, на преносимост на данните.
Освен това имате право да възразите срещу обработването на основание член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO и срещу обработването за целите на директния маркетинг в съответствие с член 21, параграф 1 от DSGVO.


Право на обжалване пред надзорния орган
В съответствие с член 77 от DSGVO имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако смятате, че обработката на личните ви данни не е законосъобразна.


Можете да подадете жалба, наред с другото, до отговорния за нас надзорен орган, с който можете да се свържете на следните данни за контакт:

Комисар за защита на данните и свобода на информацията в Хесен
Пощенска кутия 3163
65021 Висбаден
Тел.: +49 611 14080
Факс: +49 611 1408900 или +49 611 1408901
Електронна поща: poststelle@datenschutz.hessen.de


Право на възражение
Ако изброената тук обработка на лични данни се основава на нашия легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO, имате право по всяко време да възразите срещу тази обработка с действие за в бъдеще по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация.
След подаване на възражението обработката на съответните данни се прекратява, освен ако не можем да докажем убедителни законни основания за обработката, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи, или ако обработката служи за целите на предявяване, упражняване или защита на правни претенции.


последна актуализация: 13.07.2023

Product added to wishlist
Product added to compare.
group_work Съгласие за бисквитките